Онлайн определител

Къдроглав пеликан


сн. Богдан Боев

Къдроглавият пеликан е един от двата вида пеликани срещащи се в страната ни. Той е сред най-едрите птици в нашата орнитофауна. С размах на крилете над 2,5 метра прилича в полет на малък делтаплан. Различава се от своя събрат – розовият пеликан по еднообразно сивата си окраска и къдравите му пера по темето, от където идва и името му. През брачният период клюна и прилежащата му коженa торба стават яркочервени, което прави птиците още по-красиви и привлекателни.

 

Видът гнезди точково на Балканския полуостров и западна Азия. У нас гнездящи птици доскоро имаше само в езерото Сребърна. През пролетта на 2016 г. къдроглави пеликани населиха наколните платформи, поставени от БДЗП и така беше създадена втората колония на вида у нас. В началото на юни 2016 г. се излюпи и първото пиленце.

 

Бургаските езера са едни от най-важните за вида по време на зимуване и миграция. Тогава там може да се наблюдават струпвания от няколко стотин до над хиляда индивида.

 

Къдроглавият пеликан днес е причислен към видовете застрашени от изчезване в света. Причините за това са комплексни. Една от тях е влошаването и/или унищожаването на местата, където живее, храни се и се размножава. Такива са основно влажни зони с гъста водолюбива растителност.

 

Бракониерският улов на риба във вътрешните водоеми на страната намалява хранителната база на вида и води до безпокойство, което прогонва птиците. Също така, къдроглави пеликан, загиват вследствие на токов удар или при сблъсък с проводници от въздушната електропреносна мрежа.

 

БДЗП изпълнява приоритетни природозащитни дейности по няколко проекта за опазване на къдроглавия пеликан в районите, където видът се среща в нашата страна. Това са Дунавското и Черноморското крайбрежие.

 

За сигурността на пеликаните изолирахме 60 потенциално опасни електрически стълба около Атанасовско езеро и поставихме 760 дивертора – движещи се пластинки с рефлекторно покритие по въздушните електропроводи от електроразпределителната мрежа, които да предупреждават летящите птици за опасната електрическа инфраструктура. Общата дължина на електропроводите в района на Атанасовско езеро, по които са монтирани диверторите е около 7,5 км.

 

Научете повече за къдроглавия пеликан