Онлайн определител

Сателитно проследяване и видео наблюдение на птици


Царският орел Шаци със сателитен предавател, сн. Ogus Altun

 

Сателитното проследяване е сред най-съвременните методи за опазването на застрашени видове птици като царския орел, египетския лешояд и червеногушата гъска. Чрез маркиране на птици със специални предаватели с GPS, ние научаваме повече за биологията на тези видове, локалните им придвижвания, сезонните миграции, местата на зимуване и важните за тях места и местообитания в границите на страната и извън нея.

 

Най-голямата полза от сателитното проследяване е установяването на заплахите за тези видове и причините за ранна неестествена смъртност. Така след започването през 2009 г. на най-мащабната програма за сателитно проследяване на царски орли в света, БДЗП установи, че основната причина за смъртност сред младите царски орли са токови удари, при кацане върху определен тип стълбове от електроразпределителната мрежа. До този момент общо 25 млади царски орли бяха маркирани със сателитни предаватели, като 80% от птиците, чиято съдба е известна, загинаха от токови удари. Така чрез сателитното проследяване се доказа една нова заплаха за вида, в резултат на което БДЗП инициира работата по изолиране на най-опасните за орлите стълбове, която се осъществява в партньорство с електроразпределителното дружество EVN.

 

Проследете пътя на царските орли                 Вижте къде зимуват египетските лешояди

 

Пътят на морските орли Емо и Мая                 Гледайте на живо египетските лешояди

 

Сателитно проследяване на червеногуши гъски

 

 

Снимки