Онлайн определител

Текущи проекти

сн. Ирина Матеева сн. Ирина Матеева

Наука на гражданите в полза на местните общности и природата

Име на проекта: Наука на гражданите в полза на местните общности и природата   Кратко име: Граждани за природата   Цел на проекта: Достъп и ползване...Прочети още
© Павел Степанек © Павел Степанек

Опазване на египетския лешояд по миграционния му път

Име на проекта: Опазване на египетския лешояд по миграционния му път, LIFE16 NAT/BG/000874   Кратко име:   Нова надежда за египетския лешояд  ...Прочети още
© Светослав Спасов © Светослав Спасов

Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасните за тях надземни електропроводи в Натура 2000 зони в Западна България (LIFE16 NAT/BG/000612)

Цел на проекта : Опазване на популациите на застрашени видове птици чрез намаляване на неестествената смъртност, причинена от електрическата инфраструктура.   Някои то най-силно...Прочети още
Царски орел, сн: Светослав Спасов, www.NatureImages.eu Царски орел, сн: Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Земя за царския орел

Заглавие на проекта: Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България (LIFE14 NAT/BG/001119)   Кратко...Прочети още
сн. Светослав Спасов сн. Светослав Спасов

Лагуната на живота

Заглавие на проекта:  Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и местообитания / LIFE17 NAT/BG/000558   Кратко заглавие:...Прочети още
сн. Светослав Спасов сн. Светослав Спасов

Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите

LIFE14 NAT/NL/000901 Цел на проекта:   Да подобри познанията ни за причините за смъртността при черния и белоглавия лешояд Да подобри познанията ни за скитанията...Прочети още

Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път

Проект : „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път” (LIFE18/NAT/NL/000716)   Цел на проекта : опазване на къдроглавия пеликан (...Прочети още