Онлайн определител

Партньори

Кралско дружество за защита на птиците

http://www.rspb.org.uk/

С над 1 милион членове, КДЗП е най-голямата природозащитна организация в Европа.

Партньор на БДЗП по проектите LIFE+ "Опазване на царския орел и ловния сокол в България", "Сигурно зимовище за червеногушата гъска", "Помощ за египетския лешояд" и "Живот за Бургаските езера".


Wildfowl & Wetlands Trust - WWT

http://www.wwt.org.uk/

Партньор на БДЗП по проект LIFE+ "Сигурно зимовище за червеногушата гъска"


WWF-Гърция

http://www.wwf.gr/

Партньор на БДЗП по проект LIFE+ "Помощ за египетския лешояд"


Гръцко орнитологично дружество (HOS)

http://www.ornithologiki.gr/

Партньор на БДЗП по проект LIFE+ "Помощ за египетския лешояд"


MME - BirdLife Унгария

http://www.mme.hu/

Партньор на БДЗП по проектите LIFE+ "Опазване на царския орел и ловния сокол в България"


Кирилови ООД

Земеделски производител от село Крапец. Участват със земи и ресурси в полевите експерименти в рамките на проекта, свързани с разработването на Национална агроекологична мярка за опазване на хранителните местообитания на червеногушата гъска. На територията на земеделското им стопанство се провеждат проучвания, свързани с оценката на въздействието на пашата на гъските върху реколтата.

Партньор на БДЗП по проект LIFE+ "Сигурно зимовище за червеногушата гъска"


Проект "Новото тракийско злато"

http://newthraciangold.eu/?lng=bg


Ловно-рибарско дружество - Шабла

Партньор на БДЗП по проект LIFE+ "Сигурно зимовище за червеногушата гъска"


Fund for Wild Flora and Fauna

http://www.fwff.org/


Дирекция Национален парк Централен Балкан

http://visitcentralbalkan.net

Партньор на БДЗП по проектите LIFE+ "Опазване на царския орел и ловния сокол в България"


Българска фондация Биоразнообразие

http://www.bbf.biodiversity.bg/

Партньор на БДЗП по проектите LIFE+ "Живот за Бургаските езера".


Черноморски солници АД - Бургас

http://saltfactory-bourgas.com/

Партньор на БДЗП по проектите LIFE+ "Живот за Бургаските езера"


Rewilding Europe

Rewilding Europe

 

http://www.rewildingeurope.com/

 


Община Бургас

www.burgas.bg

Партньор на БДЗП по проектите LIFE+ "Живот за Бургаските езера"


Регионален природонаучен музей - Пловдив

http://rnhm.org/bg/home