Онлайн определител

Мониторинг

сн. Светослав Спасов сн. Светослав Спасов

Птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици

Мониторингът на обикновените видове птици (МОВП) представлява периодично преброяване на широкоразпространените видове птици и проследяването на тенденциите в популациите им. Събраната...Прочети още
сн. Даниел Митев сн. Даниел Митев

Среднозимно преброяване

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави, координира се от Wetlands International . Целите на преброяването са да се определи...Прочети още
сн. Ogus Altun сн. Ogus Altun

Сателитно проследяване и видео наблюдение на птици

Сателитното проследяване е сред най-съвременните методи за опазването на застрашени видове птици като царския орел, египетския лешояд и червеногушата гъска. Чрез маркиране на птици със специални...Прочети още
сн. Светослав Спасов сн. Светослав Спасов

Мониторинг на белоглавите лешояди

Изследването на популацията на белоглавите лешояди в България се извършва от 1988 г. Фокусирано е върху следните цели: Установяване на броя на птиците; ...Прочети още
сн. Светослав Спасов сн. Светослав Спасов

Преброяване на малкия корморан в Пловдив

Малкият корморан е средно едра колониално гнездяща рибоядна птица. Той е гнездящ, мигриращ, скитащ и зимуващ вид в България . Най-вероятно част от местните птици отлитат да зимуват в Турция и...Прочети още
сн. Светослав Спасов сн. Светослав Спасов

Мониторинг на горската ушата сова

Горската ушата сова е една от най-„елегантните” и стройни сови. Дължината на тялото им е 31-37 см, размахът на крилете между 86-98 см и тежи между 250-330 грама. Има „уши” от пера, които могат...Прочети още