Онлайн определител

Презентации

Презентация "Царски орел" (7-12 клас)

Презентацията е посветена на живота, заплахите и опазването на една от най-красивите и редки хищни птици на Земята - царският орел. Тук са застъпени някои по-интересни аспекти от биологията на...Прочети още

Презентация "Царски орел" (1-6 клас)

Това е кратка презентация, която повтаря в известна степен предходната, но е адаптирана за по-млада аудитория. Тук информацията не е толкова подробна и по-голямата част от слайдовете са рисунки. Прочети още

Презентация "Ловен сокол"

Презентацията е посветена на живота, заплахите и опазването на световно застрашения ловен сокол. Той е красива хищна птица, която в миналото необезпокоявана е браздила родното небе, а сега е на...Прочети още

Презентация "Семейство Чинкови"

Тази презентация е предоставена от Тодор Петков – доброволец на БДЗП. В нея по атрактивен начин е застъпена информация за едни от най-малките представители на птичия свят в България, които в...Прочети още