Онлайн определител

Материали

На вниманието на всички учители предлагаме материали, които могат да улеснят учебния процес и да дадат идеи за интересни занимания с учениците. Сближаването с природата е много важно още в ранна възраст. И колкото по-атрактивен е този процес за децата, толкова по-трайни са познанията и любовта им към нея.

 

Образователни игри

 

Задачи

 

Презентации