Онлайн определител

Какво можете да направите?

Запазването на красивата ни природа, устойчивото използване на природните ресурси и здравословният  начин на живот зависят от ежедневните решения на всеки един от нас. Тук ви споделяме някои идеи, които намираме за важни и смятаме, че могат  да  допринесат за опазването на природата и природозащитните каузи като цяло.

 

Затова ако искате да помагате:

 

 • Активно подкрепяйте природозащитните организации в техните усиля за опазване биоразнообразието, здравето и поминъка на местните хора.

 

 • Проучете добре НПО сектора – не всички с „еко“, „био“ и „природа“ в името си задължително работят за тях.

 

 • Станете „посланици“ на проеколгичното мислене в обкръжението си и отстоявайте идеите за биоразнообраие, право на живот на всички видове, чиста и здравословна среда за живот на хората.

 

 • Бъдете активни и информирани, не подценявайте силата на гражданското общество.

 

 • Не подминавайте с лека ръка бракониерите – те са крадци на природа и като такива ограбват всички нас сега и бъдещите поколения.

 

 • Пътувайте! Опознайте уникалната природа на страната ни и всички редки видове, с които трябва да се гордеем.

 

 • Подкрепяйте местното производство, особено ако то е екологично чисто.

 

 • Станете член и доброволец към НПО сектора и сами преценете как с вашите умения и познания можете да помогнете на идеята, която ни обединява.

 

 • Осъзнайте, че всяко човешко действие има последствия!

 

 • Ако имате възможност, дарете средства за образователни и директни природозащити дейности, като работа с деца от местните общности, охрана на гнезда на египетски лешояди, подхранване и други.

 

 • Подкрепяйте екологичното земеделие и екстензивното пасищното животновъдство – то дава качествена продукция и здраве за нас – хората, работа за местните общности и е изключително благоприятно за дивата природа (в сравнение с плановото моноблоково земеделие).

 

 • Направете хранилки от бутилки в парка пред блока или двора на къщата си – така ще помогнете на много малки птици да оцелеят през зимата, а и ще можете да се радвате по-отблизо на дивата природа.

 

 • Намалете до минимум или още по-добре не използвайте найлонови торбички.

 

 • Възпитавайте децата си да не пилеят безсмислено ресурсите от природата – храна, вода електричество.

 

 • Гледайте по-малко телевизия, спортувайте повече или се разхождайте в парка – природата е най-големият психотерапевт и генератор на вдъхновение.

 

 • Събирайте разделно отпадъците си.

 

 • Растенията също са живи същества!

 

 • Надживейте предразсъдъците – едни от най-нехаресваните животни (лешояди, змии например) са удивителни по същността си и много важни за равновесието в природата.

 

Обичайте и пазете природата!