Онлайн определител

Помагала за учители


сн. Емилия Янкова

Защо природозащитно образование? Защото нашето желание е да съхраним природното наследство на България. Ние искаме орлите и соколите, гъските и пеликаните, мечките и дивите кози, вековните гори и пасищата с овцете да ги има и да останат след нас, за нашите деца. Без тях природата няма да е същата. Искаме целият жив свят около нас да оцелее. Защото вярваме, че запазената природа означава по-добра среда и за хората.

 

Тези идеи се споделят от много хора и организации по целия свят. Те са част от концепцията за устойчиво развитие, споделяна и от много правителства. Без образование обаче опазването на природата би било краткосрочна дейност, инициатива и идея на едно поколение, която ще си замине с хората, които я поддържат. Без усилия за формиране на природозащитно мислене, съзнание и ценности сред децата опазването на природата ще си остане неустойчиво. Необходимо е да се работи с децата днес, за да могат те - хората на утрешния ден, да почувстват и заобичат това, което обичаме ние. Защото хората пазят това, което обичат, а обичат това, което познават.

 

С електронните ръководства за учителя природолюбител „Господарите на небето“,  “С Червеногушка на училище и сред природата” и  „Живот за Бургаските езера“ учителите могат да направят учебния процес още по-забавен и заедно с това децата да научат повече за красотите на удивителната природа на България.  Помагалата включват информационна част, забавни задачки и игри, свързани с учебната програма и предназначени за работа както в клас, така и на открито. Задачите са свързани с някои от предметите от учебната програма: „Човекът и природата“, „Човекът и обществото“, „Български език“, „Математика“, „Изобразително изкуство“, „Домашен бит и техника“ и „Информационни технологии“. Съдържанието на ръководствата е подходящо за ученици от 1 до 8 клас.

Документи