Онлайн определител

Финансиране

Как се финансира дейността на БДЗП?
 

Освен със своя глас за запазване на българската природа, нашите членове и поддръжници ни подкрепят и финансово, плащайки своя годишен членски внос и правейки дарения за конкретни каузи и дейности на организацията.

 

Въпреки щедрата подкрепа на членовете, БДЗП се нуждае от допълнителни средства, за да реализира природозащитната си стратегия. В този случай основно разчитаме на проектно финансиране от частни фондации и програми на Европейския съюз. БДЗП не получава пряко държавно финансиране. В последните 5 години основен източник на проектно финансиране е Програма Лайф+ на ЕС.

 

Основното предизвикателство пред БДЗП като гражданска организация е намирането на други не-проектни начини за устойчиво финансиране на основната дейност.

 

От създаването си досега следните организации – частни, правителствени и неправителствени са финансирали дейността на БДЗП:

 

 

Aage V. Jensen Charity

African Bird Club

ARK Foundation

B.S.P.B Germany

BSPB - UK

BirdLife International

Club 300

Coca-Cola HBC 

DOF/BirdLife Danmark

EOG Association for Conservation

Fondation de France

Frankfurt zoological society

Hawk Mountain Sanctuary, USA

Ligue pour la protection des oiseaux/BirdLife France

Little Owl

Milleu Contact East Europe

Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund

Royal Society for the Protection of Birds/RSPB BirdLife UK

Rufford Small Grants Foundation

The Wildfowl & Wetlands Trust (WWT)

Програма на ООН за околна среда (UNEP)

Проект Родопи

Whitley Fund for Nature

Американската агенция за международно развитие (USAID)

Архитектурно студио Фекта

Барбара Крос, Великобритания

Британско посолство

Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието

Бюро на Рамсарската конвенция

Генералната дирекция за Околна среда към Европейската комисия

Глобалната коалиция за горите

Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие (GEF)

Дарителската програма на Мото-Пфое

Дейвид Броудли (Richmond & Twickenham RSPB Group)

Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (EAZA)

Едуард Кийбъл, Великобритания

Корпус на мира, САЩ

Майкъл Робъртс, Великобритания

Министерство на земеделието и горите

Министерство на околната среда и благоустройството на Р. Гърция

Министерство на околната среда и водите

Немска федерална фондация за околна среда (DBU)

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013"

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”

Представителството на Тайван за Гърция, Кипър и България

Приятели на БДЗП в САЩ

Програма “PHARE Access”

Програма Лайф + на Европейския съюз

Програма М Тел Еко Грант

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа

Столична община “Програма Европа”

Фонд за дивата природа на Би Би Си

Фонд за подкрепа на НПО в България, ФМ на ЕИП 2004-2009 г.

Фондация "Алфред Тьопфер"

Фондация „А.Г. Левентис”

Фондация „Работилница за граждански инициативи”

Фондация Америка за България

Фондация за опазване на черния лешояд

Фондация Тайм

Франкфуртско зоологическо дружество

Холандско посолство, програма Матра

Холандското министерство на външните работи

Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество

 

 

Ние гарантираме, че изразходваме средствата, които получаваме съгласно изискванията на донора и при съблюдаване на изискванията на българското законодателство.

 

БДЗП е членска организация, регистрирана в обществена полза. Годишният финансов отчет на организацията се одитира от независим одитор, който удостоверява дали са спазени Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

 

Годишният финансов отчет на БДЗП се внася в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието.

 

На годишното общо събрание Управителният съвет на БДЗП представя годишния финансов отчет, който се приема от членовете на организацията.

 

БДЗП спазва стандартите за добро управление на гражданска организация.