Онлайн определител

Контакти

Офиси

 

За връзка с Управителния съвет на БДЗП: board@bspb.org
 

Централен офис

Централният офис на БДЗП в София има координационни и оперативни функции. Тук са съсредоточени значителна част от дейностите, свързани с цялостната работа на дружеството и по изпълнението на отделни проекти. Служителите в централния офис изпълняват административните дейности свързани с работата на БДЗП и подпомагат дейността на доброволците.

 

Адрес: гр. София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 979 95 00
bspb_hq [@] bspb.org

 
 

Офис на LIFE проект "Горите на орела"

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00


 
 

Офис Пловдив

Пловдив 4000, п. к. 562
ул. Леонардо да Винчи №5
plovdiv [@] bspb.org

 
 

 

Офис Хасково

Хасково 6300, п. к.130 
бул. България 41, Младежки дом, стая 114
haskovo [@] bspb.org

 
 
 

Офис Свищов

Свищов 5250, ул. “Петър Ангелов” 18 А, ет. 1, офис 8
тел./факс: (0631) 64014
svishtov [@] bspb.org

 

 
 

Офис Бургас - Природозащитен център ‛Пода‛

Бургас 8000
тел.0878 252 722
poda [@] bspb.org
http://bspb.org/poda/

 
 

Природозащитен център ‛Източни Родопи‛

Маджарово 6480
област Хасково
GSM 0878/252 720
vulturecenter [@] bspb.org