Онлайн определител

Завършени проекти

Царски орел, сн. Св. Спасов Царски орел, сн. Св. Спасов

Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България

Цел на проекта Да се намали директното преследване, убиване и ограбване на гнезда на царския орел и ловния сокол Да се намалят косвените заплахи за двата вида Да се съхранят...Прочети още
Атанасовско езеро, сн. Евгени Динев Атанасовско езеро, сн. Евгени Динев

Живот за Бургаските езера

Проектът е финансиран от програма LIFE+ компонент «Природа и Биоразнообразие» на Европейския съюз. Номер на проекта LIFE08NAT/BG/000277 Цел на проекта Осигуряване на...Прочети още
сн. Даниел Митев сн. Даниел Митев

Подготовка за идентифициране на Орнитологично важни места по южното Черноморско крайбрежие

Цел на проекта Основната цел на проекта е създаването на основа за определяне на морски ОВМ с цел опазване на средния корморан и обикновения буревестник и други видове, срещащи се в южната...Прочети още

Модерната природозащита: съвременни комуникации в подкрепа на науката на гражданите

Име на проекта : „Модерната природозащита: съвременни комуникации в подкрепа на науката на гражданите“   Цел на проекта : Основната цел на проекта е създаване на модел...Прочети още

Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия

Цел на проекта Проектът има за цел да подпомогне текущите усилия за подсилване ядрото на европейската популация на ловния сокол – световно застрашен вид, включен в Приложение I от...Прочети още
Червеногуша гъска, сн. Младен Василев Червеногуша гъска, сн. Младен Василев

Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска

Цели на проекта: • Включване на мерките за опазване на червеногушата гъска и нейните местобитания в местното стратегическо планиране и вземането им под внимание при планирането на...Прочети още
© Хавиер Елориага © Хавиер Елориага

План за действие за опазване на египетския лешояд по миграционния му път

Име на проекта: План за действие за опазване на Балканската и Централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път Кратко име: План за действие за опазване на...Прочети още

Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО

Защо е необходим проектът? Българските НПО нямат пълноценен и ефективен достъп до средствата, предоставяни от Европейския съюз - един от най-големите донори в България. Предлаганият проект...Прочети още

Търсенето на щъркела: науката на гражданите в действие

Име на проекта: Търсенето на щъркела: "науката на гражданите" в действие   Донор: Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014...Прочети още

Европейски атлас на гнездящите птици

Продължителност : март - октомври 2016 г.   Цел: Необходимостта от изготвянето на нов атлас се обуславя от редица изменения в околната среда през последните 30 години, сред които...Прочети още
сн. Светослав Спасов сн. Светослав Спасов

Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България

Описание на проекта: Проектът събира и анализира всичката налична информация за тревните екосистеми извън мрежата Натура 2000, за тяхното разпространение, биофизични параметри и капацитет...Прочети още
© Мирян Топи © Мирян Топи

Земя на орли и замъци: пилотен модел за устойчив туризъм по Адриатическото крайбрежие на Албания

Име на проекта: „Земя на орли и замъци: пилотен модел за устойчив туризъм по Адриатическото крайбрежие на Албания“ Кратко  име  на проекта: Земя на орли и замъци...Прочети още
сн. Franz Robiller сн. Franz Robiller

Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България и Гърция

Кратко заглавие: „Помощ за египетския лешояд” Цел на проекта : Предотвратяване изчезването на египетския лешояд в България и Гърция. Продължителност : Проектът е с...Прочети още

Съглашение за египетския лешояд и царския орел в Турция

Име на проекта: Съглашение за египетския лешояд и царския орел в Турция   Партньри: Doga Dernegi - BirdLife Турция (водещ) и БДЗП   Основна цел на проекта:...Прочети още
Полско врабче, снимка: Йордан Христов Полско врабче, снимка: Йордан Христов

Птиците за хората и хората за птиците: с добра воля за активно опазване на природата

Кратко заглавие: Птиците за хората и хората за птиците   Цел на проекта: Да привлече общественото внимание към научни дейности базирани на гражданско участие чрез активно...Прочети още