Онлайн определител

Ние броим врабчетата„Ние броим врабчетата” е кампания на Българското дружество за защита на птиците, която се проведе за първи път през април 2017 г.  и ще се провежда всяка пролет. В нея може да се включи всеки, като в определения за броене на врабчета ден запише данните си на vrabcheta.bg.
 

Мисията на кампанията е да оцени състоянието на трите най-често срещани вида врабчета – ДОМАШНО, ПОЛСКО И ИСПАНСКО.
 

Броенето ни помага да установим численостите, в които се срещат тези градски птици, местата за живот, които предпочитат и кой вид врабчета преобладава у нас. Провеждаме кампанията ежегодно, така че да установим каква е трайната тенденция в популациите им и какви са причините за тези тенденции.
 

Птиците са реален индикатор за случващото се около нас, а врабчетата, като градски птици, могат да бъдат показател за това какво се случва със средата, в която и ние живеем. Презастрояване, замърсяване на въздуха, липса на достатъчно зелени площи – това са само част от причините, поради които популацията на градските птици намалява.
 

През 2017 г. в кампанията се включиха над 550 души, които преброиха общо 6706 врабчета.  Най-много са регистрираните домашните врабчета (70%), следвани от полското врабче (27%) и испанското (3%). Преброителите наблюдаваха птиците в над 580 точки за наблюдение в над 130 населени места като 38% от наблюденията са в София. Най-много хора са броили птици в междублокови пространства, паркове с дървета и храсти, и тихи улици. Въпреки че не са преброени всички врабчета в страната, резултатите ни позволяват да направим сравнение на средния брой птици в различните типове среда и да оценим най-ценните за тях места.
 

Резултатите представляват моментна картина за разпространение на врабчетата и е изключително важно броенето да бъде повторено на същите места следващата година, за да може да бъде направено сравнение на броя на наблюдаваните птици и да се установи тенденцията в популациите на трите вида.

 

Медийни партньори на кампанията са Първите 7 и БНР.
 

Подробности за „Ние броим врабчетата“ може да намерите на сайта vrabcheta.bg
 

Посетете и нашия онлайн магазин тук.

 

Снимки