Онлайн определител

Регистрирай се!

Членството в Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“ (БДЗП) изразява волята Ви да станете част от най-старата и най-голямата природозащитна организация в България. Ние работим за опазването на застрашени от изчезване диви видове птици и техните местообитания, отстояваме обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда. С плащането на членски внос и даряването на средства, Вие подкрепяте директно нашата работа и давате своя глас за българската природа.

 

Можете да избиререте една от трите категории членство:

          -  Индивидуално: за лица над 18 години - 10 лева
          -  Семейно: родители и деца, които живеят на един адрес - 15 лева
          -  Младежи до 18 години или пенсионери - 7 лева

 

Изберете тип на своя акаунт