Онлайн определител

Тема 3: Намаляващото биоразнообразие


Бял щъркел, снимка: Светослав Спасов

 

Урокът включва разработена тема, презентация, образователна игра, инструкции за провеждане на екскурзия в ПЗЦ "Източни Родопи" и сертификат за участие.

 

Отворете и изтеглете файловете по-долу.

 

Всички авторски права върху урока и материелите към него са притежание на БДЗП. Урокът се предоставя на потребителите за свободно сваляне и използване само за информационни и образователни цели, но не и за търговски цели.

Документи