Онлайн определител

Тема 2: Чудото на миграцията


Пчелояд, снимка: C Korkosc

 

Урокът съдържа разработена тема, презентация, филм "Родени да пътуват", игра "Миграцията на лястовиците", инструкции за организиране на екскурзия в ПЗЦ Пода и сертификат за участие.

 

Можете да изтеглите всички документи по-долу.

 

Всички авторски права върху урока и материелите към него са притежание на БДЗП. Урокът се предоставя на потребителите за свободно сваляне и използване само за информационни и образователни цели, но не и за търговски цели.

Документи