Онлайн определител

Крилато училище

Скъпи приятели,

 

Пред вас е образователният пакет на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), наречен „Крилато училище“. Той съдържа 3 напълно разработени урока, които са подкрепени от допълнителни материали – презентации, филми, сертификати, игри и др. Уроците са подходящи за деца от 8 до 14-годишна възраст. Те могат да бъдат представени както в училище, така и по време на извънкласни форми на обучение.

 

Образователният пакет е разработен през пролетта на 2014 г. от Албина Гълъбова, студент от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Неформално образование (Факултет по педагогика) и дългогодишен член и доброволец на БДЗП. Албина подготви уроците в рамките на стаж/ преддипломна практика в БДЗП.

 

Целта на образователния пакет е да предложи на заинтересованите хора – учители, аниматори, доброволци на БДЗП, студенти, практиканти, ученици и др. няколко напълно разработени теми, свързани с различни аспекти на опазването на птиците и дивата природа и кампаниите, осъществявани от БДЗП.

 

До момента пакетът включва три теми:

 • „Кампанията Зрънце любов – как да помогнем на птиците около нас“
 • „Чудото на миграцията - от Европа до Африка или Пролет на живо“
 • „Намаляващото биоразнообразие – заплахи пред оцеляването на птиците".

 

Всяка образователна тема съдържа следните компоненти:

 • Цел – целта на определеното занятие;
 • Задачи – малките крачки, които трябва да извървите, за да достигнете до основната цел или т.н. подцели на занятието;
 • Целева група – възрастта на децата, за които е предназначена темата; ако решите, можете да адаптирате темите, за да са подходящи за по-малки или по-големи деца, стига да ги поднесете на разбираем за тях език; препоръчваме ви да се свържете с представител на БДЗП, който да ви даде съвети в този случай;
 • Средства и материали – всички средства и материали, необходими за представянето на теоретичната част и провеждане на практическата част от занятието;
 • Период за провеждане на занятието – това е периодът, в който е най-добре да проведете своето занятие, тъй като всяка тема е свързана с определени природни процеси и различни кампании на БДЗП, които предлагат възможности за участие на децата в различни активности и мероприятия;
 • Методи за обучение – този компонент определя всички методи, чрез които ще осъществите своето занятие;
 • Методи за оценяване на постиженията – това са методите, чрез които ще проверите какво са научили децата и ще оцените постиженията им; оценяването в повечето случаи препоръчваме да провеждате чрез наблюдение на интереса на децата, това колко са внимавали и слушали по време на заданието; не е предвидено формално оценяване, тъй като нашето желание е чрез създаването на позитивна нагласа да насърчим децата да обичат природата и птиците и да научат повече за тях.
 • Методи за обратна връзка – чрез наблюдение на старанието на децата от началото до края на занятието, в края на урока вие можете да им дадете обратна връзка при желание от тяхна страна или ако вие прецените – да споделите своите впечатления относно успеха на групата им, да им изкажете желанието си да работите с тях отново;
 • Очаквани резултати – това са очакваните резултати, които е необходимо да бъдат постигнати след осъществяването на всяко занятие;
 • Време – това е препоръчителното разпределение на времето за представяне на занятието; добре е да го спазвате, защото това е един от основните проблеми на всеки лектор;
 • Профил на доброволеца, който осъществява занятието – това е описание на групата от доброволци, към които е насочена информацията, поместена в Образователния пакет;
 • Сценарий на занятието (съдържание) – това е най-важната част от образователния продукт за всяка тема; това е базовата (задължителната) информация, която се очаква да знаете преди да осъществите урока;

 

След сценария има поместени различни варианти на представяне или провеждане на урока или за допълнителни занимания по темата - организиране на игри, излет сред природата и т.н.

 

Ето някои основни препоръки, които можем да Ви дадем при използването на образователния пакет на БДЗП:

 

 • Предварително проучете групата - дали имат интерес към екологията и природозащитата, дали птиците са интересна тема за тях, дали темата, която ще им представите, е свързана с учебния материал, който изучават в момента.
 • Предварително се запознайте (в разговор с учителя) с уроците им по „Човек и природа“, за да бъдете максимално полезни за децата и да не изпадате в трудни ситуации, ако ви задават въпроси.
 • Изберете най-подходящата тема според възрастовата група на децата, интересите им, учебния материал, сезонът и т.н. Това е добре да стане в диалог с преподавателя, директора или друг представител, с който договаряте вашето представяне.
 • Подгответе се за по-голям интерес или за липса на такъв. Ако групата деца се окаже слабо заинтересувана от темата или тя се окаже твърде сложна за тях, имайте готовност да продължите с алтернативен вариант – игра, арт занимание, прожекция на филм…
 • Разчетете времето си. Бъдете точни и носете необходимите материали.
 • Спазвайте правилата, които важат за децата – прилично облекло, изключен мобилен телефон и т.н.
 • Поддържайте обратна връзка с децата, ако те проявят интерес към темата, представена от вас. Ако сте ги „запалили“ за каузата за опазване на птиците, посетете ги отново и продължете работата си с тях.

 

Пожелаваме Ви успех в работата с образователния пакет „Крилато училище“. Благодарим Ви, че станахте част от "Крилатите посланици" на каузата за опазване на българската природа!

 

И не забравяйте да ни пишете след като проведете вашия урок на bspb_hq@bspb.org

 

Всички авторски права върху уроците от Образователния пакет са притежание на БДЗП. Те се предоставят на потребителите за свободно сваляне и използване само за информационни и образователни цели, но не и за търговски цели.

Документи