избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Резултати от Среднозимните преброявания на водолюбивите птици в България

Традиционно БДЗП организира Сренозимно преброяване на птиците в България. Тази дейност дружеството осъществява със съдействието на представители на МОСВ, други НПО и местни природозащитници.
Карта на основните райони, където се осъществява Среднозимното преброяване след 1997 г. Цветовете отразяват броя на годините, в които съответните райони са посещавани, като по-тъмните цветове указват по-често посещаваните райони.Партньори, участаващи в преброяването:

  • Федерация на природозащитни сдружения “Зелени Балкани”
  • Фонд за дивата флора и фауна
  • Сдружение за дива природа „Балкани”
  • Фондация “Льо Балкан - България”
  • Министерството на околната среда и водите
  • Изпълнителна агенция по околна среда
  • Регионални инспекции по околна среда и води
  • Представители на Държавната агенция по горите

Промени в числеността през годините на всеки отделен вид, група видове или общата численост на всички водолюбиви видове птици:

Отвори всички | Затвори всички

Процентно съотношение на броя зимуващи водолюбиви птици по региони:

Разпределение на числеността на зимуващите водолюбиви птици по региони и години:

 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax