избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2006 отпечатай
Съдебно решение спира изграждането на варов център в зона от Натура 2000 [ 2008-01-31 05:32:43 ]

Решението излиза година след като кметът Костадин Катин със заповед одобри подробния устройствен план на имота. Заповедта е атакувана в окръжния съд в Кюстендил от собственици на съседни парцели. По сигнал на един от тях, БДЗП изготви становище по заповедта и изрази позиция, че тя трябва да бъде отменена, тъй като е в нарушение на националното и международното законодателство. С помощта на Мария Молешка от Инфо-еко център Враца и коалиция За да остане природа в България (Асоциация на парковете в България и БДЗП), жалбата на гражданите е придвижена по съдебен път. Решението на съда е взето въпреки положителното становище на РИОСВ-София.

Защитена зона Кочериново е от международно значение за опазването на световно застрашения ливаден дърдавец (Crex crex) и едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за белия щъркел (Ciconia ciconia) , който гнезди тук в значителна численост. Реализирането на подобен тип инвестиционно предложение би довело до трайно увреждане и унищожаване на местообитанията на тези видове. Кочериново е сред 88-те зони за птиците, за които предстои да бъдат издадени заповеди за обявяването им като част от Натура 2000 до 2 март 2008 г.

Documents to download Size Type
Становище на БДЗП относно ПУП за регулация и застрояване на поземлен имот №051006 в землището на гр. Кочериново и отреждането му за “Производствени дейности – производство на строителни материали, варов център” 2279.7 Kb pdf

Ливаден дърдавец
Ливаден дърдавец
<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax