избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2007 отпечатай
Засипват защитена местност Блатата – Долни Богров [ 2007-12-18 04:47:35 ]

констатира на 20 ноември 2007 екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Самосвали стоварват земни маси по източните граници на защитената територия, а булдозер заравнява терена и избутва масите в рамките на защитената територия. Целта на дейностите е рекултивация и най-вероятно нарушенията са направени поради “незнание” за природозащитния статус на мястото, обявено за защитена местност през 1993 г., впоследствие орнитологично важно място и проектозона от екологичната мрежа Натура 2000. Въпреки това районът години наред се засипва със строителни и битови отпадъци, занемарен е и практически лишен от защита. В момента също се работи без да се има предвид, че се навлиза в защитена местност, а за дейността са уведомени единствено кметствата в Панчарево и Долни Богров. Увреждат се местообитания на птици – обект на опазване съгласно българското и европейското природозащитно законодателство - белоока потапница, малък корморан, малък воден бик, чапли и др. Мястото е единственото известно гнездово находище на нощни чапли в Софийското поле.


Едно от блатата в едноименната защитена местност

След сигнал на БДЗП, проверка на РИОСВ – София установи, че дейността се извършва от фирма “Депо земни маси и строителни отпадъци” ООД като част от “необходимите дейности за техническо възстановяване на нарушен терен – общинска собственост”. Според изпълнителите на проекта, теренът е котлован, образуван от добив на подземни богатства по открит способ в землището на с. Кривина и дейностите се извършват на основание съгласие на кмета на район Панчарево (писмо №94-Д-326/24.09.2007 г.). Фирмата е подала запитване, заведено в район Панчарево под № 94-Д-326/20.09.2007 г. и би трябвало да изготви и реализира проекта след предварително съгласуване с всички ресорни инстанции, но явно е пропуснала заверката от РИОСВ - София. Сигурно е, че за този случай РИОСВ – София ще се произнесе за спиране на незаконната дейност и възстановяване на нанесените в защитената територия щети. Конкретните щети все още не са фатални, но остава въпросът кой не си е свършил работата и докога от незнание или липса на информация ще се допуска унищожаването на защитени територии и зони от Натура 2000. БДЗП ще следи случая с проверки на терен в рамките на осъществявания от дружеството мониторинг на орнитологично важните места и Натура-зони в България.

ОВМ Долни Богров - Казичене

Тук можете да направите справка за всяка защитена територия в България

За информация:
Младен Граматиков, Отговорник ОВМ и Натура 2000 в БДЗП
GSM 0878599361м email: mladen.gramatikov@bspb.org

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax