избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2006 отпечатай
Съюзът на ловците и риболовците в България е за обявяването на Натура 2000 [ 2006-12-20 12:01:01 ]
Съвместна декларация
на
Българското дружество за защита на птиците и Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България”
във връзка с предстоящото решение за мрежата Натура 2000 в България

БДЗП и НЛРС- СЛРБ

Позовавайки се на духа и принципите на споразумението, сключено между двете национални организации на 31 януари 2006 г., както и на международното споразумение, сключено между BirdLife International и FACE,

Изхождайки от голямото природно богатство на България и значението, което отдават на опазването на дивата природа на страната,

Съзнавайки отговорностите и ангажиментите, поети от Република България в договора за присъединяване към Европейския съюз и отчитайки общочовешките ценности и принципи, част от които е опазването на природата и околната среда, заявяват следното:

1) Двете организации подкрепят създаването на мрежата НАТУРА 2000 и признават важността на ефективно опазване на местообитанията и активно управление с цел опазване на биоразнообразието. Двете организации подчертават, че НАТУРА 2000 не противоречи на социално-икономическото развитие на страната. Примерите от страните членки на ЕС ясно показват, че запазената дива природа е ресурс за икономически просперитет, а не пречка пред него.

2) Двете организации считат, че предложените от Българско дружество за защита на птиците територии за защитени зони за птиците, обхващащи 23% от територията на страната отговарят на необходимите критерии и отразяват обективно оргромното богатство от птици на България и цалостното им и пълно включване в мрежата НАТУРА 2000 ще допринесе за опазването на безценен природен ресурс на страната и ще отговори на международните ангажименти на страната ни.

3) Двете организации подкрепят приемането на цялостното предложение за защитени зони по Директивата за местообитанията без отлагане на отделни територии.

4) Принципното одобрение на мрежата НАТУРА 2000 в цялостния й вид, не лишава частните собственици и ползватели на земи от възможност за отчитане на техните интереси, които те могат да защитят на обществените обсъждания на режимите на конкретните територии, когато започне процеса по тяхното приемане през 2007 година.

Двете организации призовават членовете на Министерски съвет да подкрепят цялостната мрежа Натура 2000, като средство да се опазят стратегически за страната ни природни ресурси като вода, въздух и чиста природа, които са градивна основа за икономически просперитет.

София, 20 декември 2006 г.

Борислав Тончев,  Председател на УС на БДЗП
Българско дружество за защита на птиците 
 
доц., д-р Христо Михайлов, Председател на УС на    НЛРС-СЛРБ
Съюз на ловците и риболовците в България

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax