избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2006 отпечатай
България трябва да спре строителството на вятърни паркове край Калиакра и Балчик и да наложи мораториум върху нови проекти в Натура 2000 места [ 2006-12-01 12:01:01 ]
На 28.11.2006 г. в Страсбург Конвенцията за опазване на европейската дива флора и фауна (Бернската конвенция) отвори “досие” за нарушение срещу България. Повод за сериозните критики към страната ни е безсилието на МОСВ да спре няколко частни проекта за вятърни паркове, разположени на пътя на мигриращите птици (Via Pontica). Вятърните паркове, планирани по Северното ни Черноморие, са с повече от 300 турбини и поне 160 от тях попадат в Натура 2000 местата за опазване на птиците край Балчик и нос Калиакра. Отвореното досие срещу страната ни е ясен сигнал за опасността от санкции от Европейската комисия веднага след 1.01.2007 г., тъй като Европейския съюз е страна по Конвенцията и е длъжен да се съобразява с решенията й.

Макар и да приветстваме усилията на България да развива възобновимите източници на енергия и така да допринесе за борбата с промяната на климата, изграждането на вятърни централи на места от световно значение за мигриращите птици, е меко казано безотговорно. Ако не бъдат спрени навреме, тези проекти могат да се окажат най-голямата заплаха за повече от половин милион реещи се птици от 17 европейски страни. Те ще са засегнат (фатални за) половината от европейската популация на белия щъркел, почти цялата популация на розовия пеликан, а така също и десет световно застрашени вида птици!”, коментира ситуацията Никола Крокфорд, Съветник по международните природозащитни договори на Кралското дружество за защита на птиците /RSPB/.

Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ е изразило ясно позицията си по въпроса за избор на местата на вятърните паркове. Те трябва да бъдат планирани след внимателно изучаване на потенциалните вреди върху птиците и не трябва да се допуска изграждането им в Орнитологично важни места, обявени за опазване на големи количества мигриращи птици. Към днешна дата тези места трябва да бъдат опазвани според изискванията за Натура 2000. След като България не се съобрази с препоръките на Конвенцията, дадени й на заседание миналата есен, сега текстът на решението е далеч по-остър. Бернската конвенция препоръчва на страната ни:
  • да преразгледа дадените разрешителни за вятърни централи в защитените зони Калиакра и Балчик в светлината на обещаното от Министър Чакъров пред Европейския парламент;

  • да гарантира, че изграждането на тези централи ще бъде преустановено, поне докато не бъдат преработени изцяло техните екологични оценки;

  • да гарантира, че екологичните оценки и ОВОС на такива проекти не се четат единствено от юрисконсултите на МОСВ, а тяхното съдържание и качество се контролира от квалифицирани експерти с подходяща компетентност в областта на орнитологията и ОВОС;

  • настоява пред Българското правителство да наложи мораториум върху издаването на нови разрешителни за вятърни паркове в Натура 2000 места, поне докато не бъде завършена цялостна екологична оценка на Националната програма за възобновимите енергоизточници (2004-2015);

  • подканва Българското правителство да разясни на предприемачите в сектора на възобновимите енергоизточници, че подобни проекти са лоша инвестиция, тъй като при евентуално осъждане на страната ни от Европейския съд, изградените съоръжения в Натура 2000 места ще трябва да бъдат демонтирани.

Налага се България да промени радикално подхода си към инвестиционните предложения в защитените зони. Пренебрегването на международното и националното природозащитно законодателство, демонстрирано в изказванията на представители на местната власт напоследък, е недопустимо. Изказвания от типа “Няма да откажа на нито един инвеститор заради Натура 2000” показват некомпетентност, липса на разбиране колко сериозни са евентуалните санкции и очевидно са продуктивуани не от загриженост за хляба на населението, а от силата на частните интереси. В противен слуачай няма обяснение за подкрепата, която общински кметове оказват на проекти, срещу които се противопоставят местните жители. Такъв е случаят с централите край нос Калиакра в община Каварна, които са на път да унищожат последните запазени у нас степи и да лишат местните хора от основния капитал за развитието на туризъм в района – уникалната природа.

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax