избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2006 отпечатай
Регионални срещи за представяне на НАТУРА 2000 в частта й от защитени зони за птиците [ 2006-11-13 12:01:01 ]
В периода 14 ноември – 14 декември 2006 г. ще се проведат 15 работни срещи. Срещите са еднодневни, организират се от Регионалните инспекции за опазване на околната среда и водите /РИОСВ/, по инициатива на Министерство на околната среда и водите и Българско дружество за защита на птиците. На срещите ще бъде представена мрежата от защитени зони за птиците, попадаща в юрисдикцията на всяка РИОСВ – с информация за видовете птици, за които е важно мястото и за човешките дейности, към които съответните места и видове са уязвими. Срещите са насочени към ресорните специалисти от областните управи, общините, кметствата, регионалните управления по горите, държавните лесничейства, службите за съвети в земеделието, службите по кадастъра. Поканени са също представители на дирекциите на природните паркове, регионалните структури на Разплащателната агенция към МЗГ, Басейнови дирекции, регионални структури на МРРБ, Напоителни системи, както и специалисти от отделите “Превантивна дейност” и “КОС” на организаторите от РИОСВ. Работните срещи са отворени за членове и доброволци на БДЗП. Предвижда се всяка от срещите да приключи с пресконференция по дискутираните въпроси.


График
на работните срещи за институции и местни органи за управление –
представяне на НАТУРА 2000 в частта й от защитени зони за птиците

РИОСВ домакин        Дата на провеждане
Плевен                         14.11.2006
Русе                               15.11.2006
Велико Търново        16.11.2006
Шумен                          17.11.2006
Варна                           20.11.2006
Бургас                           21.11.2006
Стара Загора              23.11.2006
Хасково                        24.11.2006
Пазарджик                  28.11.2006
Пловдив                       29.11.2006
Смолян                        30.11.2006
Благоевград                11.12.2006
София                          12.12.2006
Враца                           13.12.2006
Монтана                       14.12.2006

ПРОГРАМА
на работните срещи за институции и местни органи за управление –
представяне на НАТУРА 2000 в частта й от защитени зони за птиците

  9`00-  9`30        Регистрация на участниците
  9`30-  9`40        Откриване
  9`40-10`15        Изграждане на НАТУРА 2000 в България – същност и отговорности на страната
                               за прилагане на политиките на Европейския съюз /БДЗП/
10`15-11`00        Представяне на защитените зони за птиците в региона – значение и уязвимост /БДЗП/
11`00-12`00        Режими за опазване и управление на защитените зони за птиците /РИОСВ/
12`00-12`30        Възможности и финансови механизми за опазване и управление
                               на НАТУРА 2000 /БДЗП/
12`30-13`30        Обяд
13`30-15`45        Дискусия по представените теми
15`45                    Закриване
16`00-16`30        Пресконференция

Провеждането на работните срещи е в съответствие с чл. 9 на Закона за биологичното разнообразие. Организират се в рамките на проект ”Изграждане на представителна и функционално единна Национална екологична мрежа от защитени зони за птиците като част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000”. За допълнителна информация – РИОСВ по места.

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax