избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2005 отпечатай
Големи икономически щети чакат България, ако и птичият грип стане „чудо за три дни‛! [ 2005-11-06 12:01:01 ]

Взривът от внимание към опасността от птичи грип отшумя. Но тя не е отминала и всяко успокоение може да се окаже престъпление. Във всички страни около България бе установен птичи грип. Есенната миграция на птиците приключи, но вече от север пристигат ята от хиляди диви патици, диви гъски и други водолюбиви птици. Много от тях неминуемо са минали през делтата на Дунав.
Какво направи България до момента и можем ли да кажем, че сме снижили риска?


 1) Всички сериозни национални и местни средства за информация отделиха подобаващо внимание на проблема, излязоха със задълбочени аналитични материали и очертаха както реалните параметри на проблема, така и основните пътища на разрешаването му. Заедно с природозащитните организации медиите упражниха натиск и в значителна степен предизвикаха реакцията на държавата в защита интересите на хората.
 2) Повечето от задължените по закон държавни институции предприеха действени и адекватни мерки (Държавна ветеринарно-санитарна инспекция, Министерство на земеделието и горите, епидемиологични институти, Агенция „Митници” и други);
 3) Обявено бе сформирането на правителствен координационен щаб, без някакви видими признаци на реалното му функциониране ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ проникването на птичия грип в страната. В Бургас е сформиран кризисен щаб и Регионалният офис на БДЗП участва в него, има разработен план за действие при установяване на грипа, но липсва действие на национално ниво, както и подобни щабове в други, не по-малко рискови райони. До момента НЯМА ЦЯЛОСТНО, СЪГЛАСУВАНО И УСТОЙЧИВО ВЪВ ВРЕМЕТО ДЕЙСТВИЕ насочено към ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ проникването на птичия грип. Именно това е основното, което според БДЗП може да предотвратят ново бедствие за България;
 4) Някои от немногото реално работещи неправителствени природозащитни организации предприеха конкретни стъпки в рамките на правомощията си, без техния капацитет и ресурс да е привлечен от държавата. На национално ниво все още не е организирано дори системно наблюдение на основните рискови водоеми. На места БДЗП със свои партньори осъществява наблюдение, но в повечето случаи не се оценява важността от постоянно проследяване на орнитологичната обстановка в ключовите места на концентрация на зимуващи водоплаващи птици.

Може да се констатира, че НАПРАВЕНОТО Е КРАЙНО НЕДОСТАТЪЧНО, за да осигури една що-годе ефективна преграда пред проникването на птичия грип у нас. Ако това стане, НАШАТА СТРАНА ЩЕ ПРЕТЪРПИ МАЩАБНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ, особено за селското стопанство и туризма. В сравнение с тях, СПЕСТЯВАНИТЕ ПОНАСТОЯЩЕМ ОТ ДЪРЖАВАТА средства, организационни действия и човешки ресурси за предотвратяване проникването на птичия грип са смешно малки!
 Какви са параметрите на опасността в момента?
 1) Вече е налице отслабване дори на прилаганите досега мерки и на занижаване на вниманието към проблема. На практика вече липсва действен контрол върху повечето от въведените забрани и особено за пускането на домашни водоплаващи птици във водоемите, за лова на водоплаващи, за вноса на живи птици и др.;
 

2) Силно се подценява ролята на нелегалната търговия с живи диви и декоративни птици като „входна врата” за птичия грип! Страните от Европейския съюз отдавна приложиха тотална забрана на търговията с всякакви диви птици и продукти от тях. У нас за държавните органи това явно не е проблем.
3) Не са разработени и не се прилагат мерки за контрол на специфични за отделни региони рискови активности. Такова е например интензивното пътуване на нашите съграждани от Източните Родопи и Лудогорието до Турция в съчетание с повишения интерес сред много от тези хора към отглеждане на декоративни гълъби, папагали и други декоративни птици;

4) Не са определени най-рисковите райони и групи хора и не са приложени специфични превантивни мерки за всеки от тях. Като особено рискови райони освен Източните Родопи и Лудогорието са и селищата около влажни зони с големи струпвания па птици (Бургас, Варна, Дуранкулак, Шабла, селата около всички големи язовири и др.). Категорично с най-висок риск са селищата около големите язовири в районите, където хората често пътуват до Турция, особено Източните Родопи. Там (а и навсякъде) при необходимост трябва да бъдат приложени постоянни и драстични превантивни мерки (включително конфискуване на всички свободно пуснати около водоемите домашни птици).

НАЛАГА СЕ КОНСТАТАЦИЯТА, ЧЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО НИВО НЕ Е ОЦЕНЕНО, ЧЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ ЩЕ СТРУВАТ МНОГО ПО-МАЛКО НА ДЪРЖАВАТА И ЩЕ Я ПРЕДПАЗЯТ ОТ НЕИМОВЕРНО ПО-ГОЛЕМИ ПРЕКИ И КОСВЕНИ ЩЕТИ, КОИТО ЩЕ СА НЕМИНУЕМИ, АКО СЕ ПОЯВИ ПТИЧИ ГРИП И У НАС. Необяснимо е, че се чака появата на заразата, за да се започне активно действие!

БДЗП ОТНОВО ПРИЗОВАВА към незабавни, комплексни и системни ПРЕВАНТИВНИ действия НА НАЦИОНАЛНО НИВО след задълбочено анализиране на всички възможни пътища на проникване на заболяването, определяне на всички необходими мерки и с въвличане в координирано действие на всички заинтересовани от страна на сформирания държавен орган.

Точно тези най-важни действия към момента липсват и затова БДЗП смята, че рискът от проникването на птичия грип в България е много висок и че е нужна незабавна и адекватна реакция от страна на държавата.

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax