избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
  Планове за действие за световно застрашените видове птици в България
Опазване на места
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДЕЙНОСТИ > Опазване на видове > Планове за действие за световно застрашените видове птици в България отпечатай
Национален план за действие за опазването на тънкоклюния свирец (Numenius tenuirostris) в България, 2002-2006г. [ 2005-07-21 12:01:01 ]
Тънкоклюният (среден) свирец (Numenius tenuirostris) е средно едър дъждосвирец с големина на гълъб, много къса и тънка човка и кръгли тъмни петна по страните на тялото при възрастните птици. Храни се с дребни безгръбначни животни, които намира в плитчините на различни водоеми (свръхсолени и сладководни езера и други водоеми със стоящи води, наносни плитчини по морския бряг) и в разположени по съседство с тях ливади, пасища и други открити затревени терени. Това е най-близкия до окончателно изчезване и най-слабо познат световно застрашен вид птица в Европа и в Западна Палеарктика (Collar et al., 1994). Цялата му световна популация се оценява на 50 до 270 екземпляра. Според системата на BirdLife International тънкоклюният свирец се отнася към категория SPEC1 (Tucker & Heath, 1994), като видът е включен и в Световната Червена книга в категорията "Критично застрашен" (BirdLife International, 2000). Единствените сигурни данни за гнезденето му са от началото на ХХ век, от района на р. Тара, Омска област в Сибир (Heredia et al., 1996). Установен е да зимува на няколко места в Северна Африка, Близкия Изток и Южна Европа, като по време на миграцията си е наблюдаван и в други части на Източна и Централна Европа. През последните години на ХХ и началото на ХХІ век почти липсват наблюдения на вида, включително и в традиционните му места на зимуване в Мароко. В България видът е установяван 32 пъти, главно през периода на миграцията и зимата и предимно по Черноморското крайбрежие. Места от ключово значение за тънкоклюния свирец са резерват "Атанасовско езеро" и защитените местности "Пода" и "Ченгене скеле" до Бургас

Причините за драстичното намаляване на тънкоклюния свирец са слабо познати, но безспорно значение има разрушаването на местообитанията и отстрелването на птиците, което при популация, намираща се под прага на критичния минимум може да има решаващо значение за изчезването на вида.

В България са предприети редица мерки за опазването на тази птица. Тънкоклюният свирец е обявен за защитен, предвидено е максимално обезщетение за убит или ранен екземпляр. Ключовите за вида места са поставени под законова защита, опазването на птицата и местообитанията й е залегнало в национални планове и други стратегически държавни документи. Чрез БДЗП всички значими за птицата зони са определени като Орнитологично важни места. Специфичните за България природозащитни мерки са отразени в международния План за действие за опазването на тънкоклюния свирец, изготвен от BirdLife International и приет от Съвета на Европа. Извършват се системни проучвания и мониторинг на вида, съществено място в които имат БДЗП, Българската орнитоцентрала към Института по зоология при БАН, някои други неправителствени природозащитни организации (НПО) и природозащитни програми. Тъй като тънкоклюният свирец не фигурира в Червената книга на България (1985), е наложително включването му в новото й издание в категорията "Критично застрашен", в случай че междувременно не настъпят промени, които да предполагат друга категория.

Приоритетните природозащитни мерки за опазването на тънкоклюния свирец в България са насочени в три направления:
  1. Идентифициране, поставяне под защита и мониторинг на цялата територия на местата, където видът е наблюдаван повече от един път.
  2. Осведомяване на ключови за опазването на вида групи (ловци, държавни институции, НПО) за състоянието на вида, начините на различаването му от сходните му видове и изискваното поведение и действие при установяване на тънкоклюн свирец.
  3. Разработване и обезпечаване възможността за прилагане на комплекс от последователни действия при установяване на тънкоклюн свирец в природата с цел гарантиране опазването му при поява в която и да е част на страната.
<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax