избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Актуални новини отпечатай
ПОКАНА за редовно отчетно-изборно общо събрание на БДЗП [ 2013-10-30 11:48:01 ]

Управителният съвет на „Българско дружество за защита на птиците, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.11 от Устава свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на сдружението на 30.11.2013 г. в София, от 09:00 ч. в Аулата на Биологически факултет към Софийски университет, бул. Драган Цанков 8, ет.2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен отчет на УС на БДЗП за 2013 г.
2. Приемане на промени в устава на БДЗП.
3. Предсрочно освобождаване на членове на УС на БДЗП и избор на нови членове.
4. Приемане на бюджетна рамка на БДЗП за 2014 г.
5. Обсъждане на стратегията на БДЗП за 2014-2020 г.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.12 от Устава, събранието ще се проведе същия ден в 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове или нотариално упълномощени техни представители да присъстват на събранието.
Съгласно чл.11(3) от Устава на БДЗП (3) поканата за общото събрание да се публикува в интернет страницата на Сдружението, и да се постави на видно място във всеки един от офисите на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax