избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2004 отпечатай
БДЗП взе участие в проверка за незаконни препарати [ 2004-11-22 12:01:01 ]
Девет незаконно изложени препарирани птици, защитени по българското законодателство (един ловен сокол, шест обикновени мишелова, един бухал и една гривеста чапла) и девет ловни трофея (череп с рога и два чифта рога на благороден елен, два трофея от сръндак, два чифта бивни и глава от дива свиня и един глухар) бяха установени по време на проведената в петък (19.11.2004г.) съвместна акция на Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) - гр. Хасково, Регионална дирекция на вътрешните работи (РДВР) - гр. Хасково, Регионално управление по горите (РУГ) - гр. Кърджали и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) - клонове Пловдив и Хасково. Четири от птиците са включени в Червената книга на България като застрашени от изчезване. Проверени са осем обществени места (пет питейни заведения, два офиса на частни фирми и един ловно-рибарски магазин) на територията на гр. Хасково, като в 7 от тях са констатирани нарушения. В момента на проверката са конфискувани три препарирани птици (два обикновени мишелова и ловен сокол), а за останалите е дадено предписание до 25.11.04г. да бъдат предадени на РИОСВ - Хасково. До същата дата в Държавно лесничейство - Хасково трябва да бъдат представени и документи, доказващи произхода на ловните трофеи. Предстои санкциониране на нарушителите на база на оформените констативни протоколи и съгласно действащото природозащитното законодателство. Предизвиканaта от БДЗП акция е част от започнатата серия от проверки за незаконно притежаване и излагане на препарати на защитени видове и трофеи на обществени места. Съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) санкциите за излагане и притежаване на препарирани защитени видове са от 500 до 10 000 лв., а за незаконно притежаване на трофеи Законът за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) предвижда глоби от 100 до 2 000 лв. Модата за излагане на редки и защитени видове, останала като отпечатък от близкото минало, е една от основните причини за прякото им унищожаване. Това стимулира и появата на препаратори, развиващи незаконна търговия, за нуждите на която често биват убивани защитени животни. В голям брой от случаите оправданията са, че животните са намерени мъртви, но съгласно действащото природозащитно законодателство (ЗБР) дори вземането на намерени мъртви екземпляри е противозаконно и също подлежи на горепосочените санкции.
<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax