избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Актуални новини отпечатай
Отново наблюдавахме малка белочека гъска край Шабла [ 2013-02-18 02:51:29 ]

На 12.02.2013 г., около 10:30 ч. Даниел Митев от екипа на проекта на БДЗП LIFE + “Сигурно убежище за червеногушата гъска“ и Карл Митчел от WWT наблюдаваха възрастна малка белочела гъска близо до Шабла.Птицата се е хранела в пшеничена нива заедно с около 3000 големи белочели гъски. По всяка вероятност това е същата птица която екипът наблюдава на 7.02.2013 г. в същия район. Това е третото наблюдение на вида в Крайбрежна Добруджа от началото на годината.

Малката берлочела гъска е световно застрашен вид, чиято европейска полулация наброява едва 69 индивида. Птиците гнездят в норвежката субарктическа тундра и прекарват зимата на езерото Керкини, точно отвъд границата ни с Гърция. В нашата страна отделни птици биват наблюдавани всяка зима. Освен в Крайбрежна Добруджа – основното зимовище на диви гъски у нас, малката белочела гъска е чест гост в защитените зони „Язовир Пясъчник“, „Батова“ и „Златията“.

Тези места са и обект на друг международен проект по програма LIFE+ на ЕС „Опазване на Феноскандинавската популация на малката белочела гъска в ключовите за нея места за престой и зимуване по европейския миграционен път”, в който БДЗП участва като партньор. Наред с редовния мониторинг, който провеждат в проектните територии, екипите на БДЗП извършват съвместни проверки с представители на държавните институции - Регионални инспекции по околната среда и водите, Държавни горски стопанства и Ловно-рибарски дружества, по отношение на спазването на Закона за биологичното разнообразие и Закона за лова и опазването на дивеча в горепосочените райони. Целта на тези проверки е да се спре и сведе до минумум една от основните заплахи за вида – бракониерството. Малката белочела гъска прави смесени ята с голямата белочела гъска, която е ловен обект и често става жертва на бракониерски отстрел.

За повече информация:

Даниел Митев, отговорник консервационни дейности
БДЗП/ LIFE + “Сигурно убежище за червеногушата гъска“
daniel.mitev@bspb.org

ДобромирДобрев,
БДЗП/ LIFE+ „ОпазваненаФеноскандинавскатапопулациянамалкатабелочелагъска в ключовитезанеяместазапрестой и зимуванепоевропейскиямиграционенпът”
dobromir.dobrev@bspb.org


 


<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax