избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Актуални новини отпечатай
Огромен успех за европейската орнитология [ 2013-02-12 17:19:34 ]

Шабла, 08.02.2013 г.- Експерти от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Тръста за водолюбивите птици и влажните зони (WWT) - Великобритания увенчаха едномесечните си усилия с улавянето на 93 червеногуши и 28 големи белочели гъски, на които бяха поставени цветни пръстени, а на част от червеногушите и миниатюрни предаватели. Уникалното по мащабите си изследване, целящо проследяването на поведението и движението на птиците в района на традиционното им зимовище около езерата Шабла и Дуранкулак и проследяване на миграционните пътища, се провежда в рамките на проект „Опазване на зимуващата популация на червеногушата гъска”, финансиран от програма Life + на Европейския съюз.

Телеметрията е един от модерните методи за проучване на птиците, който много малко организации у нас биха могли да си позволят да реализират. БДЗП е новатор в това отношение и успешно въведе телеметричните изследвания в областта на зоологичните проучвания още през 1995г. Екипът на проекта продължи успеха от зимата на 2011г., когато БДЗП за първи път в света използва GPS предаватели за изследване на зимуващите червеногуши гъски и проведе първото в света успешно телеметрично проучване на този световно застрашен вид. Методът изисква богат практически опит в проучванията и работата с диви птици, както и немалък научен капацитет. Този път освен GPS-предаватели, чрез които се събира детайлна информация за придвижването на птиците в района през зимните месеци, експертите поставиха и сателитни. Сателитните предаватели дават възможност да се проследи миграцията на гъските по целия им прелетен път до Сибир, за където те ще потеглят само след месец. Днешният успех поставя България във водеща позиция в изследването и опазването на този застрашен от изчезване вид. Това е един ключов етап от близо 20 годишните проучвания на червеногушата гъска, извършвани от БДЗП в района на Приморска Добруджа.

Работата по телеметричните проучвания се извършва в тясно сътрудничество и координация с британската организация „Тръст за водолюбивите птици и влажните зони“(WWT). WWT е водещ капацитет в международен план по проучването и опазването на водолюбиви птици. Реализирането на дейностите по улавянето на гъските се проведе съвместно с местните партньори на проекта в лицето на фермерските кооперации - земеделска кооперация „Кирилови“ ООД и земеделска кооперация Шабла. По проекта за опазване на червеногушата гъска съвместно с БДЗП работят и Ловно-рибарското сдружение в Шабла, както и най-голямата природозащитна организация в Европа с над 1 000 000 члена - Кралското дружество за защита на птиците (BirdLife Великобритания).

През месец януари близо 99% от световната популация на червеногушата гъска - застрашена от изчезване в световен мащаб - беше намерила убежище край Шабленското и Дуранкулашкото езеро. Птиците изминават близо 6000 км от сибирската тундра, където гнездят, до нашите крайбрежни езера. Затова е особено важно да бъдат създадени условия за намаляване смъртността и безпокойството върху червеногушата гъска и щадящо за нея управление на земеделските земи. Това е свързано с намиране на баланс между управлението на земеделските земи и опазването на вида. Затова много от дейностите по проекта са насочени към работа с фермерите за пилотно тестване на компенсаторна схема за екосистемните услуги на фермерите в района осигуряващи хранителни местообитания на зимуващата популация на червеногушата гъска, която се храни основно в посеви със зимна пшеница. Данните от провежданите в момента телеметрични проучвания ще допринесат за уточняване на териториалния обхват и особеностите на тестваната мярка.

Тази схема ще допълни вече съществуващата от 2012г. национална мярка за зимуващи гъски в рамките на Националната агро-екологична програма, разработена от експертите на БДЗП в полза на земеделските производители от местата на зимуване на гъските. След това механизмът ще бъде предложен на Министерството на земеделието за включване в Общата селскостопанска политика след 2013 година. Предвидени са информационни кампании и семинари за земеделски производители с теми възможностите на Програмата за развитие на селските райони.

Снимки Николай Петков.

За повече информация:
Д-р Николай Петков, ръководител на проекта
Проект Life+ ”Сигурни зимовища за червеногушата гъска”
Nicky.petkov@bspb.org
Тел. 0879 822315 


Снимки Николай Петков
Снимки Николай Петков
<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax