избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Актуални новини отпечатай
БДЗП обучава фермерите как да кандидатстват за европейски субсидии [ 2013-02-07 02:24:05 ]

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) ще организира информационни срещи за земеделските стопани от районите на Сливен и Югоизточна България. На тях ще бъдат представени възможностите за кандидатстване за европейски субсидии по новите Агроекологични дейности на Мярка 214.

Срещите ще се състоят в:
• гр. Свиленград на 12.02.2013 г., вторник, от 9,30 часа в сградата на Общинска Администрация Свиленград, бул. ”България” № 32, ет.2, зала № 2;

• гр. Тополовград на 12.02.2013 г., вторник от 14.30 часа в Бизнес център „Терзиева къща”, ул. ”Драма” № 3;

• гр. Елхово на 13.02.2013 г., сряда, в Читалище „Развитие“, малката зала, от 14.30 часа

• гр. Сливен на 13.02.2013 г., сряда, в Община Сливен, зала „Май“ на ул.“Цар Освободител“ №1 от 9.30 часа.

Срещите се инициират от БДЗП поради големия интерес на хората от региона и многото неясноти и въпроси, свързани с възможностите за финансиране по новите агроекологични дейности на мярка 214 „Агроекологични плащания” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и получаване на плащания за развитие на екологично земеделие в зоните от европейската мрежа Натура 2000. Целта на информационните срещи с фермерите е да бъдат представени подробно условията за кандидатстване и изискванията на ЕС.

Голяма част от земеделските стопани, чиито земи попадат в зони от Натура 2000 или т.нар. „орнитологично важни места” (ОВМ), не са запознати с възможностите за развитие на бизнес, привличане на финансиране или кандидатстване за компенсации от ЕС. При срещите си с местните хора експертите на БДЗП са установили голям интерес от страна на фермерите да бъдат запознати с възможностите за получаване на плащия по мярка 214 „Агроекологични плащания” по Ос 2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Експертите на БДЗП ще представят изискванията и възможностите за кандидатстване по новите агроекологични дейности на ПРСР, които са регионални и не засягат територията на цялата страна. Мярка 214 се отнася за стопаните, в чиито земи попадат гнезда на световно застращените видове царски орел, египетски лешояд и червеногуша гъска. За получаване на компенсации при първите два вида фермерите трябва да поддържат земята си като пасище.

На срещата са поканени и представители от Областни дирекции „Земеделие”, Общински служби по „Земеделие”, „Технически инспекторат” към ОД на ДФЗ Ямбол, Хасково, Сливен. Срещите ще завършат с въпроси и дискусия по представената тема, както и възможност за коментиране на срещаните до момента проблеми при кандидатстване по мярка 214 ”Агроекологични плащания”.

БДЗП организира срещата в рамките на проекта „Осигуряване на устойчиво управление на Натура 2000 зони, ключови за оцеляването на глобално застрашени видове” чрез финансовата подкрепа на ПМП на ГЕФ.
Той се реализира в 8 територии в страната, сред които са и посочените 5 - Западна Странджа, Сакар, Дервенски възвишения, Сините камъни – Гребенец и Каменски баир.
Срещите се съфинансират от проектите LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България'' и "Помощ за египетския лешояд".


За допълнителна информация:

Едита Дифова
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Експрет Агро-екология
Тел. 0878 599 385
edita.difova@bspb.org


сн. Св. Спасов сн. Св. Спасов
сн. Св. Спасов сн. Св. Спасов
<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax