избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Актуални новини отпечатай
Посрещаме Световния ден на влажните зони с най-важния документ за опазването и управлението им в България [ 2013-02-04 02:46:57 ]

На 2ри февруари, когато е подписана Конвенцията за опазване на влажните зони в гр. Рамсар, Иран, Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) и Българско дружество за защита на птица (БДЗП) представят пред широката общественост проектът на Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България. Планът e публикуван на сайтовете на двете организации, както и на този на МОСВ (в раздела Консултации на МОСВ с обществеността), за да може всеки, който има интерес да се запознае с предложения документ и да даде своите коментари и предложения.

Черновата на Плана може да изтеглите още от сайтовете на "Живот за Бургаските езера", БФБ и МОСВ. Очакваме писмени становища до 15 март 2013 г. на е-mail: ahasan@moew.government.bg
Окончателната версия на Плана с отразени коментари и допълнения от заинтересованите страни ще бъде внесена за одобрение от Министъра на околната среда и водите и ще бъде представена на Секретариата на Рамсарската конвенция.
Първият Национален план е одобрен през 1995 г. от МОСВ и до 2012 г. не са правени изменения на документа, въпреки дългия период и значителната промяна на законодателството и средата. Това наложи спешна актуализация на Плана, която по същество представлява изцяло нов процес на набиране на базова информация, проучване и планиране. Тя се осъществява в рамките на проект „Живот за Бургаските езера”, към програма LIFE+ на ЕС, изпълняван от БДЗП. Възложител е Министерството на околната среда и водите, водещ изпълнител на разработването на Плана е Българска фондация Биоразнообразие, с активното участие на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.

 


<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax