избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2010 отпечатай
Oбучения на тема “Насърчаване на природосъобразно управление на горите в защитени зони по Директивата за птиците и Директивата по местообитанията и прилагане на природозащитно законодателство“ [ 2010-12-22 16:20:23 ]

На 20 и 21 декември в с. Триград и гр. Смолян, БДЗП съвместно с Природозащитно Сдружение „ Биосфера” проведе обучения на тема ”Насърчаване на природосъобразно управление на горите в защитени зони по Директивата за птиците и Директивата по местообитанията и прилагане на природозащитно законодателствоза служителите на ДГС Триград, Ловно-рибарско Дружество Девин и ДГС Смолян.

Основни теми на обученията бяха:
• Природозащитно законодателство в България и основни закони и нормативни документи, касаещи опазването на горските територии и присъщото им биоразнообразие;
• Екологични мрежи - структура и видове. Европейската екологична мрежа Натура 2000 в България – процес на изграждане и главни цели, структура , законова и институционална рамка, наредба за оценка за съвместимост;
• Защитена зона „Триград –Мурсалица”предмет и цели на опазване, основни видове предмет на опазване, режими за опазване;
• Мъртва дървесина – ключов елемент от биоразнообразието

Горски стопанства Смолян и Триград имат големи площи със значими за опазване на биологичното разнообразието гори и са ключови за опазване и ефективното управление на глобално значимо биологично разнообразие, основно популацията на глухара, в бореалните гори на Родопския масив.

Целева група на обученията бяха лесничеи, старши и помощник-лесничеи, горски и ловни надзиратели и началник участъци. Целта на обученията е да повиши капацитета на участниците по-гореспоменатите теми както и да послужат за модел за бъдещо сътрудничество между горски стопанства, ловно-рибарски дружества и неправителствени организации за запазването на биоразнообразието и естествените екологични процеси и за разумно и внимателно планиране на управлението на горските ресурси в Натура 2000 зони в България.

Следващото обучение ще се проведе на 7-ми януари 2011г.  в ДГС Катунци.
 


<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax