избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2010 отпечатай
Диви гъски отвъд границите [ 2010-12-16 03:20:24 ]

В периода от 10.12.2010 до 12.12.2010 г. екип на БДЗП осъществи мащабно проучване на зимуващите диви гъски в района на Свищовско - Беленската низина, блатото Песчина и румънското езеро Сухая. Това са най-важните места по река Дунав, където се струпват няколко десетки хиляди големи белочели гъски, сред които и световно застрашената червеногуша гъска. Целта бе да се установи числеността, видовия състав и местата за хранене и нощуване.

10 декември – посещение на СЗЗ Свищовско-Беленска низина, където са установени около 15 000 големи белочели гъски, сред които 230 сиви и 25 червеногуши гъски. Гъските са наблюдавани да се хранят спокойно в обширни блокове със наскоро ожъната царевица. Други по-интересни наблюдавани видове са: полски блатар, малък ястреб, гълъб хралупар и сива сврачка.

В следобедните часове е посетено блатото Песчина, част от СЗЗ Комплекс Беленски острови. И тук са установени ята от хиляди гъски, които използват блатото, както като място за почивка, така и като място на нощуване. В блатото са наблюдавани струпвания и на много други видове водолюбиви птици: малки корморани, фишове, клопачи, шилоопашати патици, звънарки, кафявоглави и белооки потапници, черноврати и малки гмурци и др. Тази голяма концентрация от водоплаващи птици е била забелязана и от 2 възрастни и 3 млади морски орела, които ловуват в района. На един от младите орли е забелязан цветния пръстен поставен от БДЗП през май тази година. Друго интересно наблюдение е това на голям креслив орел.

11 декември Посещение на румънското езеро Сухая. Тук е мястото, където нощуват по-голямата част от дивите гъски в района. По време на мониторинга са наблюдавани близо 10 000 големи белочели гъски, които си почиват в Сухая, а след това се хранят в нивите, разположени северно от езерото. Сред тях са установени и 234 сиви и 7 червеногуши гъски. В езерото има голямо струпване на водоплаващи птици: неми и пойни лебеди, бели ангъчи, сиви и зеленоглави патици, фишове, зимни бърнета, шилоопашати патици, кафявоглави и качулати потапници, звънарки, големи и малки нирци, черногуши гмуркачи, големи и черноврати гмурци, сиви и големи бели чапли, къдроглави пеликани, стотици големи и малки корморани. „Интересно е и наблюдението на млад морски орел, който постоянно безпокоеше накацалите да се хранят гъски. Друго любопитно бе бял щъркел, който рееше над езерото. По време на мониторинга се срещнахме и разговаряхме с румънски ловци, които ни дадоха ценна информация относно гъските в изследвания район. Интересното е, че ловците бяха доста добре информирани за численосттите на гъските и по-специално за червеногушите гъски. По техни данни ежегодно около 200 индивида зимуват в района на езерото, численост, която отговаря и на нашите наблюденията в българските хранителни полета през последните няколко години. Специално за ловците и рибарите ще бъдат организирани специални срещи, семинари и полеви обучения.” – сподели Свилен Чешмеджиев, отговорник за мониторинга в БДЗП Свищов.


12 декември - Броене на дивите гъски в СЗЗ Свищовско - Беленска низина. Установени са 19 557 големи белочели и 134 сиви гъски, по-голямата част от които се хранеха в низината. Други интересни видове: бели ангъчи и златисти булки.

Дейностите по проучването на дивите гъски продължават и през следващите седмици. Усилията ни ще бъдат съсредоточени и в Северозападна България - около СЗЗ Златията, където планираме срещи с местни ловци и рибари, от които ще получим детайлна информация.
Проучванията върху дивите гъски през зимата на 2010/2011 се изпълняват в рамките на проекта „Заедно за Дунав”, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Участници в проучването: Свилен Чешммеджиев, Емил Тодоров, Владимир Младенов, Бенджамин Ро, Тихомир Александров и Кристиян Иванов


<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax