избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2010 отпечатай
Работна среща за планиране на първите дейности по проект „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска‛, Тюленово, 8-10 декември 2010 г [ 2010-12-14 14:22:53 ]

Между 8 и 10 декември 2010 г. в с. Тюленово се проведе първият вътрешен семинар по проект „Опазване на зимуващата популация на застрашената червеногуша гъска”. Участваха експерти от Тръста за дивите птици и влажни зони (WWT), Великобритания, БДЗП и екипа на проекта. Целите на срещата бяха да определи обема и обхвата на полевата работа, необходима за събиране на информация за нуждите на най-неотложните и приоритетни дейности по проекта, да се обсъди управлението на данни и начините за свърването им с наличните бази данни и  да се обсъди методологията за събиране на информация, както и структурата и типа на базата данни на прокта.

За първи път в зимовището на червеногушата гъска у нас през този сезон ще бъде приложена методология за събиране на данни, която освен традиционните полеви наблюдения ще включва и сателитно проследяване на птици.

Телеметричното проследяване е един модерен и сравнително точен метод, който позволява събирането на много информация от малък брой птици. Идеята ни е този сезон да поставим предаватели на 30 птици като използваме два типа предаватели – такива с кратък период на действие, които са на батерии и предават чрез радио вълни на растояние до 700 м като позволяват отчитането на 4-5 местоположения на птица на ден, както и 10 сателитни трансмитери с дълъг срок на действие, които се надяваме да предават и след като гъските пристигнат в местата си на гнездене. По този начин ще можем да съберем достатъчно данни за местата, където гъските се хранят и нощуват през различни части на денонощието.

По отношение на полевите наблюдения, съществува стандартна методология на мониторинг на зимовищата на червеногушата гъска, която се прилага от БДЗП вече повече от десет години и чрез която се събира информация както за броя и видовия състав на птиците, така и за ловната преса и факторите на безпокойство в зимовищата. Тази мониторингова схема ще бъде адаптирана така, че освен редовните, координирани преброявания на гъските в езерата Шабла и Дуранкулак, да включва още  редовни преброявания в районите на Сребърна и Калиакра,  систематичен мониторинг на морската акватория между езерата и Калиакра за установяване на места, предпочитани от гъските за нощуване, и  синхронизирани преброявания на всички тези точки 2-3 пъти на зима.

Информацията, събрана чрез мониторинга ще се използва за целите на повечето стратегически и консервационни дейности по проекта, като например:
• Проучване на връзките между местата, където гъските зимуват и тези, в които се хранят за ефективно насочване на консервационните дейности;
• Предлагане на решения за ограничаване на конфликта между червеногушата гъска и фермерите;
• Картиране на ключовите места за червеногушата гъска и изготвяне на насоки, които да се имат предвид при вземането на решения за развитието на района;
• Създаване на карта на чувствителните райони в Добруджа, която да насочва изграждането на ветрогенератори на сушата;
• Намаляване на безпокойството за птиците в основните зимовища чрез регулиране на достъпа на рибари;
• Намаляване на случаите на отстреляни червеногуши гъски в зимовищата чрез въвеждане на схеми и системи за патрулиране.
По време на посещнието на езерата Шабла и Дуранкулак в рамките на семинара, на 10 декември 2010 г. екипът наблюдава първите червеногуши гъски в района на традиционните им зимовища през този сезон.
 


<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax