избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2010 отпечатай
Интегриране на опазването на биоразнообразието в лесоустройственото планиране [ 2010-09-23 14:17:10 ]

Представители на БДЗП взеха участие в обществените обсъждания и във вторите лесоустройствени съвещания на изработените през 2009/2010 година лесоустройствени проекти за Държавни горски стопанства Мугла, Триград и Катунци. БДЗП е заинтересована страна за управлението на горски територии, които попадат в защитени зони от Натура 2000. Към момента, практиките по планиране на горскостопанските мероприятия в България са насочени главно към управление на дървесните ресурси. Нужно е да се интегрира опазването на биоразнообразието в лесоустройственото планиране и да се разработят нормативни документи, които поощряват горскостопански практики наподобяващи естествени природни процеси и съхраняването на гори във фаза на „стара гора” (Old growth forest). В тази връзка БДЗП разработи пилотна инициатива, целяща да създаде модел за интеграция между неправителствени организации, Изпълнителна Агенция по Горите и нейните местни структури при планиране на стопанисването на горски територии, попадащи в защитените зони от Натура 2000, за постигане на предмета и целите на тяхното обявяване. Трите горски стопанства са ключови с големи по площ гори, значими за опазване на биологичното разнообразието. БДЗП е убедено, че инвестирането на усилия, за да се гарантира, че планираните горскостопански мероприятия в новите лесоустройствени проекти на тези горските стопанства ще допринесат за опазването на значимите за опазване на биоразнообразието гори и естествените процеси в тях. Съхранението на тези гори и особено горите във фаза на старост е едно от най-важните природозащитни предизвикателства в отговор на промените в климата и смекчаване на отражението им върху биоразнообразието и хората.


<Назад
 
 
2001-2020 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax