избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2010 отпечатай
За да се спаси биоразнообразието, обществото трябва да промени поведението си [ 2010-09-14 15:52:09 ]

Иновативна група от учени природозащитници и практици се обедини около становището, че е необходим фундаментален обрат в общоприетите възгледи за биоразнообразието. В публикация в списание Science групата твърди, че разнообразието на живот на Земята ще продължи да намалява, ако хората не осъзнаят връзката между техния консуматорски избор и загубите на биоразнообразие.


Др.Майк Рандс, директор на Кеймбриджката Инициативата за Опазване на Природата и главен автор на статията,твърди, че биоразнообразието продължава да намалява въпреки усилията за опазване на околната среда по света. „Ако искаме да въздействаме по някакъв начин, то е от особена важност да започнем да гледаме на биоразнообразието като на световно обществено богатство, източник на чист въздух и прясна вода. Тази гледна точка трябва да бъде интегрирана не само в политиката, но и в обществото, в ежедневния избор на всеки индивид.


Природозащитниците от различни организации и учените признават, че загубата на биоразнообразие е резултат от неконтролируемата човешка дейност и съответно нейното овладяване е изключително трудно. Те твърдят, че „резултатите от конкретните инициативи са често твърде отдалечени във времето и пространството. Това прави ефективната регулация трудна, тъй като нито една институция няма юрисдикция върху световното биоразнообразие.”


Като част от решението, авторите предлагат за биоразнообразието да бъде управлявано като световно обществено богатство. Признаването на биоразнообразието като богатство с икономическа и обществена стойност, което осигурява ползи надхвърлящи тези на опазването на отделни екосистеми, трябва да бъде главна насока в политиката по отношение опазването на околната среда.


Те смятат, че е крайно необходимо биоразнообразието да не бъде изолирано като част от държавната природозащитна политика, а да бъде елемент от всички сфери на управлението, от финансите до отбраната. Това е от особено значение за някои от дейностите, които не се контролират от повечето правителствени екологични регулатори, а в същото време най-силно вредят на биоразнообразието, като например субсидиите за селско стопанство, транспорт и енергетика.


В международен аспект те наблягат на нуждата от по-голяма подкрепа на усилията на природозащитниците в развиващите се страни, богати на биоразнообразие, вкючително на основната им задача за изграждане на институционален капацитет.
Те апелират икономисти и еколози да сътрудничат с политиците за да се разработят стратегии, използващи стимули и правила, които да накарат хората, правителството, бизнеса и гражданското общество да следват поведение съобразено с околната среда.


Др. Рандс продължава: „Остойностяването на биоразнообразието е необходимо за да променим възгледите си за този важен ресурс. Понеже получаваме ползите на биоразнообразието наготово, ние не ги оценяваме достатъчно. Цената за опазването на биоразнообразието е далеч по-ниска от ползите. Тъй като Генералната Асамблея на ООН се събира на специална сесия за да дискутира биоразнообразието, това представлява навременен и важен сигнал към световните лидери да се присъединят.
„Изключително важно е да вложим идеята за биоразнообразието като природен капитал в управленските решения и най-вече в публичните политики, които да възнаграждават положителните действия на всеки индивид и наказват негативните.”
Публикацията подчертава тази позиция: „Стойността на биоразнообразието трябва да стане съществен елемент при вземането на решения в обществения, икономически и политическия сектор, както вече се случва с въглерода и промените в климата. Правителството, бизнесът и гражданското общество имат решаваща роля в тази промяна.”


Понастоящем главните причини, водещи до намаляване на биоразнообразието, са деградацията, раздробяването и унищожението на естествената среда, замърсяването, свръхексплоатацият на видовете, инвазивните видове и промените в климата.


Докато натискът върху биоразнообразието расте, броят на видовете застрашени от изчезване, продължава да се увеличава: с 21% от всички известни бозайници, 30% от всички известни земноводни и 12% от всички птици* са в опасност. Освен това се предполага, за почти една четвърт от растителните видове са в риск.**

----------------------------------------------------------------
*Според 2009 IUCN Red List
**Според Global Biodiversity Outlook 3
The paper ‘Biodiversity Conservation: Challenges Beyond 2010’ by Rands MRW, Adams WM, Bennun L, Butchart SHM, Clements A, Coomes D, Entwistle A, Hodge I, Kapos V, Scharlemann JPW, Sutherland WJ & Vira B will be published in the 10 September 2010 edition of Science.

Кеймбриджката Инициатива за Опазване на Природата в (CCI) е начинание за сътрудничество между шест от Департаментите на университета в Кеймбридж и девет водещи природозащитни организации базирани в района на Кеймбридж. Тя представлява значителна маса от експертност, съчетаваща научната работа и образованието, политиката и практиката за опазването на биоразнообразието и екосистемите.

 


<Назад
 
 
2001-2020 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax