избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2009 отпечатай
Девета среща на националната работна група за опазване на земноводните и влечугите в България [ 2009-12-21 11:35:55 ]

На 12.12.2009 г. в гр. София се проведе Деветата среща на „Националната работна група за опазване на земноводните и влечугите в България”. На срещата присъстваха над 45 участника, представляващи Изпълнителна агенция по околна среда и водите към МОСВ, дирекциите на ПП „Витоша” и ПП „Странджа”, учени от Националния природонаучен музей (НПМІБАН) и Централната лаборатория по обща екология при БАН, преподаватели от Софийския университет, представители от неправителствени организации (Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Българска фондация „Биоразнообразие”, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българско херпетологично дружество (БХД) и СНЦ „Зелени Балкани”), както и много студенти от София, Пловдив и Стара Загора.
Срещата се организира съвместно от БДЗП, БХД и НПМ-БАН.

В България се срещат 19 вида земноводни и 35 вида влечуги, голяма част от които са силно застрашени. Основната цел на срещата бе да координира дейностите на различните институции и усилията на експертите целящи изследването и опазването на българската херпетофауна. В единадесет презентации бяха представени, промени в херпетологичната систематиката, постигнатите успехи и новите проблеми в опазването на земноводните и влечугите в България, последиците от ухапването на усойницата в България, екоморфология на интродуцираните костенурки у нас, новости в молекулярните изследвания, възможности за участие в полевите дейности, интернет механизми за обмен на херпетологична информация, както и много други научни и приложни теми.

Срещата завърши с дискусия за набелязване и планиране на конкретни дейности и приоритети за опазване на българската херпетофауна през предстоящата 2010 година.

Ако желаете да научите повече по темата, искате да се включите в изследванията на земноводните и влечугите, проектите за тяхното опазване или просто да станете част от групата се свържете с:
Георги Попгеоргиев, БДЗП: 0896798903, georgi.popgeorgiev@bspb.org
Николай Цанков, НПМ – БАН: 0884179993
 

Documents to download Size Type
Съществуващи и потенциални уеб-базирани средства за събиране и представяне на данни на разположение на херпетолозите в България – Ю. Корнилев 2280.45 Kb pdf
Молекулярните ДНК-а техники – Н. Цанков 169.7 Kb pdf
Някои новости касаещи българската батрахо- и херпетофауна – Н. Цанков 2877.39 Kb pdf
Представяне на българската херпетофауна на годишната среща на Немското херпетологично дружество DGHTв Zabeltitz - Андрей Стоянов 4317.5 Kb pdf
Алтернативен метод за мониториране и откриване на влечуги при теренни изследвания –А. Стоянов 2862.36 Kb pdf
Проект “Опазване на световно значимо биологично разнообразие в пасища и ливади с висока природна стойност, чрез подкрепа за традиционния местен поминък ”. Пилотни райони: Понор планина и Бесапарски ридове – Г. Попгеоргиев, Д. Плачийски 2513.41 Kb pdf
Предварителни резултати от проучване смъртността на херпетофауната на два типа пътища – Г. Попгеоргиев, И. Моллов, Ю. Корнилев 5627.89 Kb pdf
Картиране на разпространението на земноводните и влечугите в някои райони на страната - Б. Наумов, Г. Попгеоргиев 2962.73 Kb pdf
Дейности по опазване на сухоземните костенурки от 2008 до 2009 г. Сдружение за дива природа БАЛКАНИ. – А. Ковачев 3790.17 Kb pdf
Спасителен център за диви животни –Зелени Балкани 2634.73 Kb pdf

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax