избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2009 отпечатай
Мониторинг на ОВМ по Дунавското поречие [ 2009-12-09 12:04:42 ]

След като обиколихме зоните в Северозападна България, сега дойде ред и на Орнитологично важните места (ОВМ) по р. Дунав, източно от гр. Русе, които посетихме през периода от 03-06.12.2009 г. Целта бе да се проучат и открият нощувки на малки корморани, зимуващи къдроглави пеликани и диви гъски, както и местата където те се хранят. Освен това трябваше да се установят заплахите, както за самите ОВМ, така и за птиците.

Освен българските ОВМ посетихме и езерото Сухая в Румъния. Целта ни беше да направим по – добър анализ на зимуващите диви гъски в района на трансграничната защитена зона Свищовско – Беленската низина – езеро Сухая. Езерото е орнитологично важно място, включено в румънската мрежа от зони по НАТУРА 2000. То представлява огромен водоем (1450 ха), тип езеро, обградено от рибарници и заливаеми ливади. Предположенията ни, че гъските нощуват в това езеро, а се хранят по нашите обработваеми полета се потвърдиха. Събрахме също така и данни за лимитиращите фактори, както и направихме цялостен орнитологичен мониторинг на блатото.

Обиколката ни започна на 3.12. от поддържан резерват Сребърна, където установихме нощувка на малки корморани и малка численост на сиви и големи белочели гъски. Интересно е да се отбележи, че на входа на резервата, който е под егидата на ЮНЕСКО, се строи пречиствателна станция за отпадните води на селото. По време на мониторинга забелязахме и много рибари бракониери, както и засилена сеч около езерото.

На 04.12. посетихме блато Малък Преславец и Комплекс Калимок-Бръшлен, където не установихме заплахи за птиците, които всъщност почти липсваха от тези две влажни зони.

На 05.12. рано сутринта заехме позиция на югоизточната дига на блато Сухая. Тук имаше голямо струпване на водолюбиви птици – 55 неми и 11 пойни лебеда, 478 клопача, 655 зеленоглави патици, 129 бели ангъча, 178 зимни бърнета, големи и малки нирци, звънарки, кафявоглави потапници, шилоопашати патици и др. Отбелязахме висока численост на малките корморани, които нощуват по тръстиките в блатото – 444 инд. Основните заплахи, които установихме са рибарите, които влизат с лодките си и безпокоят гъските, както и ловната преса. Срещнахме се с местни ловци и рибари, които ни дадоха данни и бяха добре запознати с птичето богатство на Сухая. Разменихме си контакти и им раздадохме информационни материали на БДЗП. Проведохме и среща с кмета на с. Сухая, който обеща да ни съдейства и помага за бъдещи дейности.

На 06.12. посетихме рибарниците при с. Мечка. По-голяма част от тях бяха пресушени и затова не наблюдавахме много видове птици. Установихме засилено присъствие на ловци, с които разговаряхме и получихме данни за зимуващите птици в района.

Полевите проучвания се осъществяват по проект „Опазване на ключови места за световно застрашени видове птици по долното течение на река Дунав”, финансиран от Природен фонд “Whitley”. Предстоят още много посещения на ОВМ по р. Дунав, както и срещи с местните хора, ловци, рибари и др. заинтересовани страни за изграждане на групи от местни сътрудници и обучението им в мониторинга на ОВМ.

В екипа провел мониторинга се влючиха и доброволци от гр. Русе – Мирослава Кирилова, Димитър Неделчев и Деница Якова, а целта беше да се обучават в провеждането на ОВМ мониторинга и определянето на видовете птици.


Свилен Чешмеджиев
БДЗП-Свищов
svilen.cheshmedjiev@bspb.org


 


Обучение на доброволци Новата пречиствателна станция до ез. Сребърна
Обучение на доброволци Новата пречиствателна станция до ез. Сребърна
<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax