избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2003 отпечатай
Прокурори, съдии, експерти от РИОСВ и НПО обсъждаха проблемите свързани с прилагането на природозащитното законодателство [ 2003-11-11 12:01:01 ]

През изминалата седмица на 6 и 7 Ноември се проведе семинар на тема “Правни проблеми на прилагане на природозащитното законодателство”. Семинарът бе организиран от Центъра за екологично право със съдействието на Българското дружество за защита на птиците – регионален офис Пловдив. На срещата присъстваха над 25 представители на прокуратурата (Пловдив, Хасково и Харманли), експерти отдел биоразнообразие и защитени територии на РИОСВ и техните юрист консулти (РИОСВ-Благоевград, София, Пазарджик, Пловдив и Хасково) и МОСВ. Основната цел на семинара бе тълкуване и решаване на правните проблеми свързани с прилагане на българското природозащитно законодателство. На срещата бяха представени лекции на следните теми: “Правни проблеми на прилагането на чл.278 в от НК и последиците от прилагането му. Граждански искове за обезщетяване на вреди, причинени на биологичното разнообразие”; “Защитени видове по Закона за биологичното разнообразие. Световно и европейски застрашени видове. Икономическа оценка на нанесените щети”; “Проблеми свързани със защитата на конкретни видове и казуси (влечуги, хищни птици и рибоядни птици, редки патици)”. Лектори по темите бяха: Александър Коджабашев (Център за екологично право), старши експерт Ивайло Зафиров – МОСВ отдел защитени територии, Боян Петров специалист биолог към НПМ-БАН, Георги Попгеоргиев – БДЗП регионален офис Пловдив. Дискусиите по темите бяха изключително интересни и ползотворни, което потвърди необходимостта от обобщаване и по-детайлно анализиране на съществуващите случаи от практиката и продължаване на темата в последващи семинари и въвличането на по-широк кръг от представители на съдебната власт. Наред с представените нови механизми по прилагането на природозащитното законодателство, като основни резултати от срещата можем да посочим: Въвличане на прокуратурата в проблема; Набелязани стъпките за последваща работа по прилагане на законодателството; В момента екипа търси възможности за провеждане на такъв семинар на територията в Северна България.

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax