избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2008 отпечатай
Целта 2010 за биоразнообразието в ЕС се отдалечи със сто годин [ 2008-12-18 12:58:29 ]

“Целта 2010 за биоразнообразието в ЕС се отдалечи със сто години”

Реакция на BirdLife International относно доклада на Европейската Комисия (ЕК): “Европа се проваля в опитите си да защити природната си среда”

Брюксел, 16 Декември 2008 – В отговор на междинния доклад на ЕК по изпълнението на Плана за действие за спиране на загубата на биоразнообразие на ЕК [1], BirdLife International осъжда "срамния провал " на страните членки и европейските институции да приложат адекватни мерки за опазване на дивите животни и растения и на околната среда. Европейския съюз не предприема достатъчно мерки за спиране на загубата на диви видове и деградацията на природни местообитания в Европа и в целия свят.

Въпреки впечатляващия анализ на сегашната ситауция, който ЕК представи, Констанин Кайзер, Отговорник по ЕС политиките на BirdLife International посочва, че най-впечатляващата част от доклада е “огромното разминаване между предварително заявените намерения и реално извършените досега действия”. “Комисията е права като подчертава първите успехи на Директивите за птиците и за местообитанията, както и на екологичната мрежа Натура 2000. Единствения начин да се спре загубата на биоразнообразие обаче е тези директиви и Натура 2000 да се прилагат правилно от всички страни членки, те да получават адекватно финансиране и най-вече, ако опазването на природата се интегрира във всички политики на страните членки.”

BirdLife съпоставя липсата на напредък по постигането на целта „2010” с настоящата финансова криза: “Фокусирането само на краткосрочни печалби води единствено до огромни загуби за цялото общество в дългосрочен план. Кога, ако не именно сега, нашите правителства ще научат този урок? Ако те не предприемат мерки за решаване на проблемите на околната среда сега, цената на един бъдещ ‘спасителен план’ ще е неизмеримо по-скъп от ‘спасителния план’ за световната иконимика днес” добави Кайзер.


Популациите на диви растения и животни в ЕС продължават да намаляват и днес, вследствие разпокъсване на местообитанията им от строежа на магистрали (напр. Виа Балтика в Полша [3])загубата им поради интензификация на земеделието (директна последица от неспособността на ЕС да реформира Общата си селскостопанска политика [4]), или пък вследствие на неконтролируемо строистелство и развитие (напр. случая с Българското Черноморие [5])

В същото време унищожението на тропическите гори напредва с пълна сила, тропическите коралови рифове загиват един след друг, световните рибни ресурси се сриват, а списъците със изчезващи и застрашени видове растения и животни растат непрекъснато. Новоприетата от ЕС политика за биогоривата допълнително ще засили тези тенденции на загуба на биологично разнообразие [6].

Шест правителства, които отказват да помагат
BirdLife смята, че е изключително ‘срамно’ това, че шест правителства (на Гърция, Италия, Малта, Португалия, Словакия и Люксембург) дори не са си направили труда да отговорят на поставените от Комисията въпроси при съставянето на доклада. “Това е ясен знак, че някои правителства не са разбрали сериозността на кризата с околната среда, в която се намираме днес, въпреки че 90% от гражданите на ЕС вече са заявили, че са сериозно разтревожени от загубата на биоразнообразие”. [7]

Ефективни средства, лошо приложение
Директивите за птиците и за местообитанията, както и мрежата Натура 2000 на ЕС са отлични инструменти за намиране на съгласуваност между опазването на биоразнообразието, благополучието на хората и икономическото развитие. Въпреки това, според доклада на Комисията, страните членки забавят прилагането и развитието на Натура 2000 (особено в морските хабитати). Прекалено малко се прави за управлението и защитата на местата от Натура 2000 по начин, чрез който биха се облагодетелствали както хората, така и дивата природа.

Правителствата пропиляват шансовете ни да се справим с климатичната криза
Извън защитените зони състоянието на околната среда е още по-лошо - краткосрочните икономически интереси почти винаги имат превес над природата и дивия свят. Далечна мечта си остава вкючването на мерки за подобрение на природната среда и предлаганите от нея услуги в политиките за управление на различните човешки дейности. “ По този начин европейските правителства подкопават шансовете ни да се справим с предизвикателствата на 21-ви век успешно – с промените с климата и недостига на хранителни ресурси. Още повече, правителствата ни се провалят в опита си да вземат отговорна позиция в подпомагането на бедните страни по света, които за съжаление са и най-потърпевши от промените в околната среда и климата.”, добавя Кайзер.

Вижте опасностите и променете посоката на събитията
BirdLife призовава лидерите на ЕС и техните институции да обърнат повече внимание на сигналите за тревога, идващи от проблемите ни с околната среда и да вземат мерки за справянето с тях, така че всички граждани на ЕС да са горди от действията на Съюза. През оставащата до 2010 една година ЕС трябва да положи огромни усилия, ако иска да постави спасяването на природата в центъра на своите политики. 2009 трябва да се превърне от година на пропуснатите възможонсти, в година, през която посоката на събитията ще бъде променена към действия за опазване на биоразнообразието.

България и постигането на целта за спиране загубата на биологично разнообразие до 2010 г.
По повод публикуването на Доклада на ЕК Ирина Матеева, отговорник по европейските политики на БДЗП, коментира: „България все още е втора в Европа по богатство на биологичното разнообразие, една от първите страни с разработена стартегия за опазване на биологичното разнообразие през деведесетте години. През миналото десетилетие бяха направени огромни крачки в посока опазване уникалната природа на страната ни.
За съжаление през последните години не можем да се похвалим със същото. Въпреки, че имаме най-мащабната мрежа Натура 2000 в Европа – над 30% от територята на страната ни, никога до сега природата ни не е била подлагана на такъв жесток и вандалски натиск от така желаното икономическо развитие. Бясното развитие на ски курорти и изсичането на горите застрашава водните ресурси на страната ни, неконтролираното застрояване и изграждане на голф-игрища вече започна да води до голямо по мащабите си разрушаване на местообитания. Само за последните няколко години 4 от българските видове птици бяха вписани в световната червена книга, а видове като вечерната ветрушка, ловния сокол и египетския лешояд застрашително намаляват.
Наред с неконтролираното развитие, през последните дни станахме свидетели дори на много висока политическа подкрепа за мащабен ветроенергиен парк, който ще бъде изграден на изключително чувствителна за птиците територия. Зад паравана на борбата с промените в климата и възобновяемата енергия като спасително средство, се допуска преднамерено унищожаване на биологичното разнообразие на Европа и света, конкретно – хиляди мигриращи птици и на силно застрашената от изчезване в света червеногуша гъска. Неконтролираното развитие на вятърната енергетика точно по българското черноморие с голяма вероятност ще доведе до включването на белия щъркел в списъка на застрашените от изчезване видове в света.
Призоваваме всички отговорни институции, включително на най-високо политическо ниво да предприемат незабавни мерки за спиране на този унищожителен процес. Българската природа е национално богатство и гаранция за националната сигурност на странта, а опазването и ще гарантира успех в международните усилия за опазване на биоразнообразието, а от там – и на борбата с промените в климата.”


За повече информация, моля свържете се с:


Konstantin Kreiser, EU Policy Manager at BirdLife International,
Tel: +32 498 54 22 92, Konstantin.kreiser@birdlife.org


Бележки от редактора :

[1] Дирекцията по околна среда на ЕК публикува своя междинен доклад относно плана за опазването ан биоразообразието до 2010
(http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/bap_2008.htm ).
Този план за действие , изготвен и приет от комисията, европейския парламент и станите членки през 2006, очертава подробно мерките които ЕС може да вземе, за да спре загубата на биоразнообразието в ЕС и извън него ( вижте и http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm ).
Междинният доклад съдържа детайлен анализ на развитието на плана до днес, на нивото на целия ЕС, както и при всяка една страна членка.


[2] BirdLife International е глобален съюз от природозащитни НПО, работещи в над 100 страни и територии по целия свят, които са водещи авторитети по опазването на птиците, техните хабитати и факторите, оказващи им влияние. BirdLife има членове в 42 европейски страни и във всичките 27 страни членки на ЕС . Абонирайте се за електронния бюлетин на Birdlife, където ще получавате ежемесечни новини за действията на Birdlife по политиките на ЕС: http://europe.birdlife.org

[3] – въпреки, че беше подведено под отговорност пред Европейския съд, Полското правителсто продължава да пренебрегва проблемите със загубата на биоразнообразие, като продължа да развива проектите си за развитие на инфраструктурата в Североизточна Полша, наречени общо ‘ Виа Балтика’ . Въпреки, че развитието на този транспортен коридор е легитимен интерес, при реализацията му следва да бъде осигурена стратегическа оценка на въздействието му върху околната среда, както и опазването на уникални природни хабитати, намиращи се в обхвата на проекта. Съществува алтернативен, по-малко вредящ на природата проект за Виа Балтика, повече за него можете да прочетете тук: www.birdlife.org/eu/pdfs/briefing_via_baltica_oct2008.pdf . Още за работата на Birdlife по транспорта и биоразнообразието можете да прочетете тук: www.birdlife.org/news/news/2008/05/tent.html

[4] – Общататa аграрна политика на ЕС (ОАП) се приема за основната сила водеща до загуба на биоразнообразие в ЕС ( виж скорошния доклад на BirdLife/EBCC на www.birdlife.org/news/news/2008/12/monitoring.html ). ОУП се приема като основен пример за това защо бюджета на ЕС има нужда от спешни реформи. Скорошните ‘оздравителни промени’ в ОУП не успяха да адресират никоя от бъдещите предизвикателства пред ЕС ( виж www.birdlife.org/news/extra/europe/health_check.html )

[5] – на 27 ноември 2008 ЕК започна наказателна процедура срещу Българското правителство в опит да защити от унищожение части от Черноморското крайбрежие на страната. В настоящия момент, 450 индивидуални инвестиционни проекти на територията на ЗМ “Калиакра” са предложени или се реализират, сред тях попадат туристически селища, игрища за голф и ветрогенератори. Правителството на България не успя да осигури необходимото стратегическо и устойчиво планиране на развитието в този район, като по този начин се провали в задачата си да опази тази попадаща под защитата на Директивата за птиците зона ( вижте www.birdlife.org/news/extra/europe/kaliakra.html )

[6] - BirdLife и много други природозащитни НПО са силно разтревожени от факта, че европейските правителства отказват да приемат адекватни устойчиви стандарти за използването на биогорива, които биха защитили бедните страни по света и биоразнообразието, както и климата ( още по темата виже тук: www.birdlife.org/eu/EU_policy/Biofuels/index.html).

[7] – вижте изследването Eurobarometer публикувано от ЕК през януари 2008
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/62&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en

[8] – Директива на ЕС за птиците и хабитатите изисква от всяка страна членка да определи територии в мрежата Натура 2000, които да подсигурят опазването и оцеляването на застрашените видове птици и растения, както и техните хабитати. Мрежата Натура 2000 покрива около 18% от територията на ЕС и има за цел да намери баланса между човешките дейности и опазването на природата. Натура 2000 териториите не са оградени с ограни, а насърчават устойчивите и природосъобразните бизнеси и използване на земята. Директивите за птиците и хабитатите са крайгълни камъни в усилията на ЕС да се справи със загубата на биоразнообразие, което в комбинация с промените в климата се смята за най-спешния и сериозен проблем на околната среда през 21-ви век. Правителствата на ЕС са поели ангажимент да спрат загубата на дива природа и прилагането на съответни политики и закони до 2010 година.

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax