избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2008 отпечатай
БДЗП организира обучителна среща [ 2008-12-03 02:50:55 ]
Българско дружество за защита на птиците организира обучение за местни поддръжници за мониторинг на Орнитологично важни места /ОВМ/ и съвместна работа по проект „Засилване участието на гражданското общество за опазване на сърцевинните зони на местата от Натура 2000” в гр. Асеновград на 06.12.2008 г. в читалище „Родолюбие” на пл. „Акад. Николай Хайтов”. от 10.00 до 15.00 часа.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Той цели да повиши вниманието и участието на гражданското общество за опазване на Натура 2000 зоните и Орнитологично важните места, като се повишат знанията и активността на отговорните институции, и гражданите по отношение мониторинга и управлението на тези места.

Ще присъстват представители на формираните местни групи от поддръжници в Южен централен район – ловно-рибарски дружества, читалища, учители по биология, представители на местни неправителствени организации и други.

В рамките на обучението ще бъде представена книгата - Наръчник на доброволните сътрудници по програмата за ОВМ, ще се обсъди бъдещата съвместна комуникация и работа между БДЗП и местните групи от поддръжници, както и планиране на съвместни дейности за региона.Ще бъдат представени  четирите проекта, спечелили в конкурса, който беше обявен в рамките на проект CSDP 2005-040.

<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax