избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2008 отпечатай
БДЗП постави изкуствени гнеза за царски орел (Aquila heliaca) [ 2008-11-12 12:07:09 ]

Екип на БДЗП-клон Хасково постави 4 изкуствени гнезда за привличане към гнездене на царски орли. Между 5 и 8 ноември, гнездата бяха поставени в подходящи за гнездене местообитания в Дервентските възвишения и Западна Странджа. Местата, където бяха монтирани гнездата са съобразени с екологичните изисквания на вида. Поставянето на изкуствени гнезда в подходящи биотопи за привличане към гнездене на не размножаващи се царски орли е ново за България и е част от програмата на Дружеството за опазване на вида като има за цел да подобри гнездовата база на вида. В Унгария и Словакия методът е доста успешен и близо 1/3 от новосформираните двойки, гнездят в изкуствени гнезда.

Проявата е част от проекта „Странджа – Сакар – царство на орлите”, финансиран по програма ФАР – трансгранично сътрудничество България – Турция, към който БДЗП е асоцииран партньор.

Царският орел е световно застрашен вид, включен в Приложение I на Директивата за птиците. През 2008 г. в България са известни 16 размножаващи се двойки царски орли и 19 заети територии. БДЗП работи за опазване на царския орел от самото си създаване през 1988 г. Преките ни природозащитни дейности включват ежемесечен мониторинг на гнездовата популация на вида, охрана на застрашени двойки през размножителния период, търсене на неоткрити гнездящи двойки, залесяване с тополи, изграждане на изкуствени гнезда и др.


Димитър Демерджиев
полеви биолог, БДЗП


<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax