избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2008 отпечатай
"СЛУЧАЯТ" КАЛИАКРА: или как се опазват местата от Натура 2000 в България [ 2008-11-05 01:48:38 ]

Днес в прес-залата на БТА БДЗП свика пресконференция за представяне на „случая” Калиакра или как се опазват местата от Натура 2000 в България. Беше представена тревожната статистика за разрушителния модел на развитие в Натура 2000 защитена зона „Калиакра”. От 2003 г. до април 2008 г. за територията на защитена зона Калиакра са внесени 460 инвестиционни предложения, от които 364 са одобрени след присъединяването на България към Европейския съюз. Инвестиционните предложения включват изграждане на 212 ветрогенераторни турбини, 381 вилни селища, хотели или отделни къщи, 1 кариера, 1 мотописта, 2 голф-игрища и т.н. Или с други думи над 40% от територията на Калиакра и ще бъда унищожена безвъзвратно. Най-малко 109 инвестиционни предложения са одобрени без процедура за Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), от които – 92 одобрени след 2007 г.

Данните се основават изцяло на публично достъпна информация, публикувана от Регионалната инспекция по околна среда и водите – Варна и общините Каварна и Шабла.
На журналистите беше представен 1) списък на инвеститорите, получили разрешение за инвестиционните си проекти без ОВОС, 2) карти, илюстриращи мащабите и характера на планираните инвестиции, 3) факти за кумулативния ефект от планираното изграждане на ветрогенератори в цяла Добруджа.

Калиакра е една от шестте зони от Натура 2000, чиято територия беше намалена с 33% от първоначално предложената територия. Поради нарушенията на българското и европейското законодателство, водещи до унищожаването на Калиакра, през февруари 2008 г. БДЗП внесе жалба в Европейската комисия.

Калиакра е разположена на най-интензивния прелетен път на птиците в Европа. Само за един сезон оттам прелитат над 100 000 бели щъркели, над 3000 пеликани и около 10 000 грабливи птици. Над 20% от тези птици (над 42 000 индивида) прелитат на височина под 150 метра, което ги излага на директен сблъсък с ветрогенераторните турбини. Степите и земеделските земи на Калиакра са предпочитано място за нощувка и хранене от белите щъркели, зимуващите гъски и световно-застрашените червеногуши гъски.

За повече информация:
Ирина Матеева
Отговорник Европейски политики
тел./факс:(02) 979 95 00, 979 95 01; мобилен: 0878 599 360
Електронна поща: irina.kostadinova@bspb.org

  

Documents to download Size Type
Ветроенергийни паркове в ОВМ Калиакра 49 Kb doc
Списък на проектите, одобрени в ОВМ 356 Kb xls
Инвестиционни проекти в ОВМ Калиакра 104 Kb doc
Значение на предложената защитена зона – ОВМ Калиакра 44.5 Kb doc
Ветрогенератори в Добруджа 239 Kb xls
Препоръка № 130 (2007) на постоянния комитет на Бернската Конвенция 54 Kb doc
Въздействия на вятърните генератори върху птиците 57.5 Kb doc

Загуба на местообитания за птиците Инвестиционни проекти Ветрогенератори и миграционни трасета на птиците Инвестиционни проекти по години
Загуба на местообитания за птиците Инвестиционни проекти Ветрогенератори и миграционни трасета на птиците Инвестиционни проекти по години
Незасегнати степни тревни съобщества с теснолист божур в съседство на ветроенергиен парк Безвъзвратно унищожена степ от пътищата около ветрогенераторите Щетите върху местообитанията са много по-големи от общата площ на фундаментите на отделните ветрогенератори
Незасегнати степни тревни съобщества с теснолист божур в съседство на ветроенергиен парк Безвъзвратно унищожена степ от пътищата около ветрогенераторите Щетите върху местообитанията са много по-големи от общата площ на фундаментите на отделните ветрогенератори
<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax