избор на език      |
 
 
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало отпечатай
Критерии за определяне на ОВМ [ 2003-01-01 12:01:01 ]
Категория Критерий
А Места от световно значение
А1 Места за световно застрашени видове Мястото постоянно се обитава от значителни количества от един или повече световно застрашени видове или други видове от световно природозащитно значение
А2 Места за видове с ограничен ареал Място, за което се знае или се счита, че се обитава значителна част от видове с ограничен ареал, чиито гнездови ареали определят място на орнитологичен ендемизъм или вторично място на орнитологичен ендемизъм
А3 Места за биомно отграничени групи видове Място за което се знае или се счита, че се обитава от значителна част от групата видове, чието разпространение се ограничава главно или изцяло в един биом
А4 Струпвания
А4i   Място за което се знае или се счита, че редовно се обитава от >1% от биогеографската популация на струпващите се водни птици
А4ii   Място за което се знае или се счита, че редовно се обитава от >1% от световната популация на морски или неводни птици
А4iii   Място за което се знае или се счита, че редовно се обитава от >20 000 водни птици или >10 000 двойки морски птици от един или повече видове
А4iv   Място, за което се знае или се счита, че надхвърля праговата граница за струпващи се видове на "места с тесен фронт на миграция"
В Места от регионално значение - Европа
В1 Струпвания
В1i   Място за което се знае или се счита, че редовно се обитава от >1% от преминаващата над него или друга временна популация от водни птици
В1ii   Място за което се знае или се счита, че редовно се обитава от >1% от временната популация на морски птици
В1iii   Място за което се знае или се счита, че редовно се обитава от >1% от преминаващата над него или друга временна популация на други струпващи се видове
В1iv   Мястото е "места с тесен фронт на миграция", където по време на пролетна или есенна миграция редовно преминават над 5 000 щъркелови (Ciconiidae) и над 3 000 грабливи (Accipitridae) птици
В2 Места за видове с неблагоприятен природозащитен статус в Европа Мястото е едно от "n"-те най-важни места в страната за видове с неблагоприятен природозащитен статус (SPEC 2 и 3), за които се счита, че подходът за опазване на места е подходящ
В3 Места за видове с благоприятен природозащитен статус, но концентриране в Европа Мястото е едно от "n"-те най-важни места в страната за видове с благоприятен природозащитен статус, но концентрирани в Европа (SPEC 4), за които се счита, че подходът за опазване на места е подходящ
С Места от подрегионално значение - Европейски съюз)
С1 Места за световно застрашени видове Мястото което редовно побира значителни количества от световно застрашени видове или други видове от световно природозащитно значение
С2 Застрашени таксони, включени в приложение І на Директивата за птиците Място, което редовно поддържа най-малко 1% от цялата прелитаща популация на застрашения вид, която се среща в границите на Европейския съюз
С3 Мигриращи незастрашени видове Мястото редовно поддържа най-малко 1% от прелитащата популация на мигриращия вид, който не е застрашен
С4 Струпвания Мястото редовно поддържа най-малко 20 000 мигриращи водолюбиви птици или 10 000 двойки мигриращи морски птици от един или повече видове
С5 Струпвания – места с тесен фронт на миграция Мястото е място с тесен фронт на миграция, където най-малко 5 000 щъркела (Ciconiidae) или най-малко 3 000 мигриращи грабливи птици (Accipitridae) или жерави (Gruidae) редовно преминават по време на пролетна или есенна миграция
С6 Застрашени видове на ниво Европейски съюз Мястото едно от петте най-важни във въпросния Европейски регион за видове или подвидове, застрашени на територията на ЕС
<Назад
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax