БДЗП организира специализиран курс "определяне и опазване на птиците"
Начало > НОВИНИ > Архив 2004
Присъединете се към голямото семейство на Българското дружество за защита на птиците

БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА
НА ПТИЦИТЕ

 

ОРГАНИЗИРА СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС

“ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПТИЦИТЕ”

За студенти 1-ви и 2-ри курс

в периода 26 ноември 2004 г. – 26 май 2005 г.

 

Курсът е безплатен и включва лекции и практически занятия на терена по полево определяне на птиците и запознаване със съвременните методи и подходи в природозащитата и опазването на птиците. Завършилите курса ще имат възможност да се включат в теренни и практически дейности и проекти на Българското дружество за защита на птиците.

Желаещите да вземат участие в курса могат да се обадят на тел.: 9715855 и 9715856 и ел. адрес: bspb_hq@bspb.org или да получат регистрационна информация от уеб страницата на БДЗП www.bspb.org

Изтеглете формуляр за участие.

 
2001-2020 Българско дружество за защита на птиците.