Три решения на РИОСВ-Варна за строителство в района на Шабленска Тузла – спрени по сигнал на БДЗП
Начало > НОВИНИ > Архив 2005
Присъединете се към голямото семейство на Българското дружество за защита на птиците
БДЗП спечели пореден спор с РИОСВ-Варна. Три постановления на  Директора на РИОСВ-Варна от края на м. октомври т. г., бяха отменени от МОСВ. Добрата новина е, че Министерството приема мотивите на БДЗП. Това не е първата ни жалба по подобни проблеми – следим внимателно решенията на РИОСВ–Варна и за терените, по които инспекцията дава оценка, обобщи практиката на Варненския ни офис регионалният ни координатор Ивайло Иванов.

Става дума за строителство на курортен комплекс от шест части, замислен като хотел с конферентни зали, SPA-център и прилежащи паркинги, басейни и трафопост в сърцето на Орнитологично важно място Шабленски езерен комплекс (BG 049), който е с международно значение за опазване на зимуващи птици. Проектът е подаден от инвеститори като шест отделни предложения, но подобни случаи по Южното Черноморие подсказват, че това е опит за заблуда. Шестте малки хотела, на пръв поглед необвързани един с друг, са в непосредствена близост помежду си и до езерото Шабленска Тузла. Подобна инвестиция в района на Тузлата ще доведе до разрушаване на ценни местообитания и ще затрудни опазването й като природен компонент. Присъствието на хора и автомобили, както по време на строителството, така и при експлоатация на комплекса, би прогонило гнезящи, мигриращи и зимуващи птици.

Районът е в процедура по обявяване на защитена местност по Закона за биолгично разнообразие и ще бъде част от европейската екологична мрежа Натура 2000 под името “Шабленски езерен комплекс”. Земеделските земи наоколо са добра хранителна база за зимуващите птици. Постепенното застрояване на обработваеми площи води до постепенно унищожаване на ценните хранителни местообитания на световно застрашени видове птици като Червеногушата гъска и Малката белочела гъска!

С уникалната си дива природа и дадености, Шабленска Тузла е прекрасен и перспективен курорт. БДЗП подкрепя използването на езерото за калолечение, тъй като с навлизането на солена вода, се възстановява водният му баланс. Тревожно е обаче усвояването на нови територии, извън рамките на съществуващите на север от него къмпинги. Построяването на високи сгради ще притисне езерото като “в клещи”, ще наруши баланса и видовото разнообразие от птици в района. БДЗП настоява да се търсят съвременни решения за туристическото разработване на Тузлата – в рамките на съществуващите застроени територии в къмпингите и с традиционно приетото за терена ниско строителство. В тази насока ще продължат и действията на клоновете на БДЗП по Северното Черноморие.
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците.