Становище на БДЗП във връзка с обществена консултация по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча, обявена на 21 декември 2011 г.
Начало > ДОКУМЕНТИ > Становища
Присъединете се към голямото семейство на Българското дружество за защита на птиците

Становище на БДЗП във връзка с обществена консултация по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча, обявена на 21 декември 2011 г.

Documents to download Size Type
Становище на БДЗП във връзка с обществена консултация по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча, обявена на 21 декември 2011 г. 238 Kb doc
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците.