Становище на БДЗП относно: Спешни мерки за разрешаване на проблеми при прилагане на ОСП в България
Начало > ДОКУМЕНТИ > Становища
Присъединете се към голямото семейство на Българското дружество за защита на птиците

Становище на БДЗП относно: Спешни мерки за разрешаване на проблеми при прилагане на ОСП в България, създаващи предпоставки за неефективно прилагане на Мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО - за земеделски земи" и водещи до нарушения на Директивата за птиците и Директивата за хабитатите.

Documents to download Size Type
Становище на БДЗП относно: Спешни мерки за разрешаване на проблеми при прилагане на ОСП в България 433.46 Kb pdf
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците.