МОСВ oфициално обяви защитена зона „Сакар“
Начало > НОВИНИ > Архив 2010
Присъединете се към голямото семейство на Българското дружество за защита на птиците

Със заповед на Министъра на околната среда и водите Нона Караджова, обнародвана в Държавен вестник на 14 септември 2010 г., беше обявена защитена зона „Сакар” с идентификационен код BG0002021, която става част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Тя се създава в изпълнение на Директивата за птиците на Европейската комисия, на основание на Закона за биологичното разнообразие и решение на Министерски съвет от декември 2007 г. Защитена зона „Сакар” е с обща площ от над 1 млн. дка и включва територия от общините Тополовград, Тунджа, Елхово, Харманли, Свиленград и Любимец.


Обект на опазване са редките и защитени видове птици, които гнездят, зимуват или се срещат в зоната по време на миграция. Сред тях е и царският орел, за който Сакар е най-важния район в страната, защото тук гнездят 10 двойки, или половината от българската популация на вида.


С влизането на заповедта в сила се забранява изграждането на нови фотоволтаични паркове, вятърни генератори и необезопасени за птици електропреносни мрежи. Забранява се също и откриването на нови кариери, рудници и мини, използването на пестициди и промяната на ландшафта при експлоатацията на земеделските земи в зоната.
Това е голяма крачка напред в опазването на българската природа, но не решава напълно природозащитните проблеми в района на Сакар, тъй като забраната не отменя инвестиционни проекти, за които вече има стартирала процедура, коментираха експертите.
 

     
 
2001-2020 Българско дружество за защита на птиците.