Границите на ЗМ ‛Гюмюрджински снежник“ вече са маркирани
Начало > НОВИНИ > Архив 2003
Присъединете се към голямото семейство на Българското дружество за защита на птиците

В периода 26-29.10.2003г. бяха маркирани границите на новообявената защитена местност ”Гюморджийски снежник”, която се намира в Източните Родопи. Теренната работа бе дело на десет студенти-доброволци от Студентски клуб за опазване на околната среда (СКОПС) и служителите от ДЛ”Кирково”, които осигуриха и транспорта до изходните пунктове. За три дни бяха обходени и маркирани източнат , северната и западната граници на защитената местност (на юг обектът граничи с Република Гърция). Въпреки труднопроходимия терен и лошите меорологични условия работата бе свършена по предварително начертания план. Защитена местност “Гюморджийски снежник” е обявена в началото на 2003г. по предложение на Българско дружество за защита на птиците Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието и СКОПС-ЛТУ.Тя обхваща труднодостъпни участъци по българо-гръцката граница, където на територия от 1926,4ха са запазени уникални за Източните Родопи вековни съобщества от източен бук (Fagus orientalis), eлa (Abies alba), джел (Ilex aquifolium), със срещащи се единични тисови дървета (Taxus baccata). Представляващи интерес от природозащитна гледна гледна точка растителни видове на територията на защитената територия са родопския крем и казашката хвойна. Сред представителите на животинския свят наи-многоброини са пернатите. В района гнезди черния кълвач (D. martius).Чест посетител на “Гюморджийски снежник” е мечката (U. arctus). Обявяването на тази защитена местност е чудесен пример за плодотворното сътрудничество между неправителсвените природозащитни организации и поделениятя на Националното управление на горите и Министерството на околната среда и водите. Искренно благодарим на всички допринесли за осъществяването му

 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците.